05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 2013

49. Výročná správa Oblastnej Speleologickej skupiny Ružomberok za rok 2013

V roku 2013 sme odpracovali 53 akcii a naša činnosť sa zameriavala hlavne na Liskovskú jaskyňu, Liskovský kameňolom, oblasť okolo Liptovskej Lužnej, jaskyne v Magure, Liptovské Revúce, Camberovu sondu, Sondu nad Krížovou cestou, oblasť Tlstej hory, Krížsku dolina, Lubelskú dolinu a ďalšie.

V Liskovskej jaskyni sme pracovali v chodbách na Západnom konci bodom 505. Tu sa nám podarilo preniknúť ďalej puklinovou chodbou, ďalej západným smerom. Neskôr sa členom M. Mackovi a P. Jurečkovi podarilo rozšíriť úžinu s prievanom. Chodby ďalej pokračujú zasedimentovaním smerom hore a dole. Prievan ide od západu z bieleho miesta a treba tu v prácach pokračovať.
Výkopové a prieskumné práce sa konali aj nad jazierkom, ale chodba skončila v úžinách a v druhom smere zasedimentovaním smerom hore. Celý rok sa pracovalo tiež na údržbe a kontrole uzáverov. Vlámanie do jaskyne ani poškodenie uzáveru nebolo zaznamenané. Celková dĺžka jaskyne narástla na 4505 m.

V Camberovej sonde M. Macko a P. Sliačan vykonali prieskumné a výkopové prace a hľadali za pomoci prievanových trubičiek pokračovanie.
V oblasti Liskovskej jaskyne sme sa Sonde nad krížovou cestou zahĺbili o 1,5 m. Puklina sa striedavo zväčšuje a zmenšuje. V prácach sa bude pokračovať nakoľko sa tu silno v zimonom období vyparuje vzduch a je tu veľký predpoklad pokračovania smerom na systém Liskovskej jaskyne.

V Liskovskom kameňolome sa vykonal povrchový prieskum P. Sliačan. Našiel tu nové zasutené chodby a otvory. Naďalej sa kontrolovali jaskyne č.1 a č.2.

Nad Liptovskou Lúžnou v oblasti Magura sme vykonali prieskum v jaskyni z Jazerom . Tu M. Jurečka a P. Sliačan za pomoci vedier toto jazero vyčerpali. Chodba klesá a po 2 m konči v úžinách. Jaskyňu máme v pláne zamerať a zdokumentovať.
Na Tlstej hore sme skúmali Jalovú priepasť a jej ďalšie pokračovanie za úžinou.

Počas roka prebiehala aj oprava komínov a verandy na speleo-základni.

Skupina sa aktívne zaoberá aj montanistickým prieskumom a dokumentáciou starých banských diel na Liptove.

Spracoval:
Podpredseda OSS RBK
Pavol Jurečka
30.11 2013

Sledujte nás na Instagrame