27.06.2010

Opis objavu Zrútených chodieb v roku 1938 – Emil Camber (začiatky jaskyniarstva v Ružomberku aneb veľká záhada Liskovskej jaskyne)

Horný otvor Liskovskej jaskyne bol objavený už v roku 1938 tak, že Emil Camber bol rezať prútie na metly a po odtrhnutí kríku aj s koreňom sa odkryla malá štrbina z ktorej očividne fúkal silnejší prievan. Podľa tohto usúdil, že otvor vedie do neznámych priestorov Liskovskej jaskyne. Spomína, že natrhali suchú trávu a tú vsalo dnu a že počas zimných mesiacov sa odtial intenzívnejšie parilo. Ešte počas jari sa tu započali výkopové práce ktoré trvali dva týždne. Odkryli zem a ďalej pokračoval pred dávnymi vekmi nahádzaný zával, ktorý odhadzovali a spúšťali ho dole svahom až dole na polia. (Vtedy ešte nebol svah zalesnený). Pri odhadzovaní závalu narazili na čudesný nápis na stene, ktorý sa nepodarilo rozlúštiť. Jeho znaky pripomínajú nápadne Hlaholiku a písmená Azbuky.

Nižšie uvádzame odkres nápisu sa nachádza v archívoch archeologického ústavu v Nitre. Na škodu veci je, že nápis už v dnešnej dobe na stene neexistuje a nevie sa ani jeho presné položenie na strope.

Tento nápis sa ešte nikomu nepodarilo rozlúštiť! Ak by ste čo i len vedeli o aký druh písma ide, dajte vedieť na adresu skupiny. Ďakujeme!

Pri jednej s výkopových akcií zával povolil a Camber spadol do uvolneného priestoru, kde našiel množstvo ľudských pozostatkov – tri ľudské kostry, množstvo črepov a väčšie ohnisko na šikmom dne jaskyne. Po neskoršom prieskume sa našla ešte jedna ľudská lebka, kostená ihla a zuby dnes už nežijúceho bylinožravca ktorých časť sa nachádza SNM v Martine a Liptovskom múzeu v Ružomberku.

Po vyprataní nálezového materiálu profesorom Sladkým sa mohli započať ďalšie práce v pokračovaní. Camber spomína, že chodby objavovali postupným presekávaním cez kamenné bloky, pričom ako svietidlo im slúžila sviečka v ruke. No do Západnej siene sa nedostali. Na východnom svahu našli ešte jeden výpar (dnes nazývaný ako Camberova sonda), krorý sa už nepodarilo dokončiť. V roku 1940 musel E. Camber narukovať na vojnu (vojnové udalosti na Ruskom fronte) a práce tu nadobro skončili. Jeho priateľ Piecka publikoval plán v Krásach Slovenska z roku 1942 pod svojim menom nakoľko vzhľadom na udalosti už nedúfal, že sa už Camber vôbec z ruského frontu vráti.

Kto a kedy vôbec prekopal úzky prelez do Západnej siene dodnes nieje známe a nezachoval sa o ňom žiadny písomný doklad. Sňať to bol K. Šochurek z jaskyniarskeho klubu KSTL Vrútky, ktorý ako prvý podáva správu o objave Guánového domu a neprilezenej štrbiny z ktorej vial prievan. Až o mnoho rokov neskôr prišiel na lokalitu Dr. Droppa a za pomoci E.Cambera celý prechod od dolných poschodí po horný vchod zameral…

V Liskovej dňa 24.1.2000
Pavol Jurečka

Sledujte nás na Instagrame