05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 2014

50. Výročná správa Oblastnej speleologickej skupiny Ružomberok za rok 2014

V roku 2014 sme odpracovali 55 akcií a naša činnosť sa zameriavala na oblasti – Liskovskej jaskyne a okolia, Liskovský kameňolom, Sondu nad Krížovou cestou, Jalovej priepasti na Tlstej hore, Lupčiansku dolinu, Salatínku, Turík, Strečno, Križsku a Ľubelskú dolinu, Čebrať, Kraľovany, Krpeľany, a ďalšie.

V Liskovskej jaskyni sme pracovali na viacerých miestach: pracovalo sa za Západnom konci za bodom 505. – Mackojurečkových chodbach nad jazerom smerom hore. Tu sme postúpili o 2 metre. No komín mieri stále hore sedimentom v plnom profile. Niekoľko krát sa nám tu sediment spôsobil samovoľný prieval a museli sme pracovisko opäť vykopať. Práce sa značne zjednodušili, keď Marek Macko, Pavol Jurečka a Michal Drobný prerazili úžinu, tak aby sa tu dalo v pohode prechádzať a transportovať materiál. Po tomto zásadnom zlepšení sa tu uskutočnilo aj niekoľko úspešných výkopových akcií. Chodba začala mieriť na západ do bieleho miesta. Problém je už iba s transportovaným materiálom, ktorý už nie je pomaly kde dávať, ale je tu veľká perspektíva ďalšieho postupu.

Sondovali a kopali sme v Severnom závale nad Sienkou nad jazerom. Tu sme sa pokúšali rozoberať zával smerom na Camberovu sondu.
V Pieskových chodbách pod haldou sme pracovali aj v Hochmutových chodbách (H60). Tu sme postúpili o 7 metrov pričom je tu prievan a vo výskume budeme určite pokračovať ďalej.

Nad Liskovskou jaskyňou v sonde nad Krížovou cestou sme rozšírili pracovisko a zahĺbili sme sa o 0.5 m. Pri prácach sa odkryla puklina, ktorá ide smerom dole a v zime sa tu intenzívne odparuje teplý vzduch.

Vykonávali sme pravidelnú kontrolu jaskyne a jej uzáverov. Za celý rok sa nezistilo poškodenie ani cudzie vniknutie. Každý rok sa členovia zúčastňujú aj počítania netopierov. V Liskovskej jaskyni bolo zistene pri kompletnej prehliadke jaskyne len bežné množstvo tu zimujúcich netopierov.

V Liskovskom kameňolome sa vykonávala kontrola a prieskum. Kopalo sa v sonde nad Jaskyňou č.2 a v jaskyni pod Ostrou skalou.

Skúmali sme aj jaskyne v Ľupčianskej doline a na Salatíne. Tu sme objavili niektoré jaskyne v Zemianskej doline. V Ľupčianskej doline sa nám podarilo nájsť jaskyňu v Hunkovie, pričom sme zamerali viacero depresií a závrtov. V masíve Sliačanskej Magury sme našli jednu starú banskú štôlňu.

Skúmali sme aj jaskyne v Turíku a zisťovali sme ich ďalšie smerovanie na prípadný hlbší prieskum.

Na Tlstej hore sme pracovali v Jalovej priepasti. Postavili sme nad priepasťou trojnožku na ťahanie materiálu. Takto sme dokázali efektívne vyťahať z priepasti cca 200 vedier a zostúpili sme ďalej. Priepasť treba ďalej rozšíriť a utešene pokračuje a cez úžinu, cez ktorú vidno ďalej.

V oblasti Strečna a Domašinského meandra sme dokumentovali starú štôlňu na meď v dĺžke cca 60 m. Niekoľko akcii sme uskutočnili aj do kameňolomu Kraľovany, kde sme spolupracovali s JK Aragonit. Pracovali sme hlavne v sonde pri Ľudmile.

S Petom Holúbekom a kol. nás navštívil aj krúžok mladých speleológov. Deti sme zoznámili s jedinečnými podmienkami podzemia Liskovskej jaskyne.

V Nízkych Tatrách a ich okolí sme pracovali na dokumentácii banských diel pričom sme tu zameriavali a spracovali aktuálnu foto dokumentaristiku.
Členovia klubu aktívne pracovali na povrchovom zameriavaní jaskýň a krasových javov za pomoci GPS. Zaznamenávaním ponorov a krasu v teréne nám napomáha lepšie pochopiť charakteristiku krasu. Komplexná práca sa priebežne zaznamenávala do digitálnej mapy Freemap.sk.

(Výročná správa bola krátená a upravená pre publikovanie v Spravodaji SSS. Plné znenie je dostupné v archívoch OS Ružomberok).

Spracoval 24.12 2014
Pavol Jurečka (podpredseda)

Sledujte nás na Instagrame