05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 2012

48. Výročná správa Oblastnej speleologickej skupiny Ružomberok za rok 2012.

V roku 2012 bolo odpracovaných 61 akcii, z toho sa vypracovalo 60 technických správ. Činnosť skupiny sa sústredila hlavne na tieto lokality: Liskovská jaskyňa, Krížska dolina, Lubelská dolina, Vedro, Kalameny Havrania, Vyšná Boca, Liptovské Revúce, Krámec, Liptovská Lužná, Ludrovská dolina a Lúčky.

V Liskovskej jaskyni sa odpracovalo 22 akcii. Akcie sa sústreďovali hlavne na kopanie, prieskum, kontrolu a údržbu uzáverov a dokumentáciu. V spolupráci s žilinskými skautmi sme zbierali odpad po okolí a z vchodov Liskovskej jaskyne. Vo východnom vchode sa opravil zamykací mechanizmus a z horného vchodu sa vyniesol nahromadený odpad. V jaskyni sa pracovalo sa na viacerých miestach. Hlavné pracovisko bolo na Severnom závale, kde sa sústredila všetka aktivita. Práce pokračovali na dne klesajúcej chodby pod kladkou, pričom sme sa zahĺbili o 5 metrov nižšie. Tu sme objavili pokračovanie zasuteným komínom asi 40 metrov, ktorý sme priebežne rozširovali a sledovali sme prievan. Tu sme objavili Mydlové jazero, v ktorom vykonal Miro Potaš speleo potápačský prieskum a celé jazero zdokumentoval na video. Náročná akcia, kde pracoval hlavný tím M. Potas, P. Jurečka, P.Sliacan a podporný tím M. Macko a M. Jurečka. V sienke nad jazerom sme kopali po prievane smer Camberova, kde sa nám podarilo posunúť asi 15m, no prievan sa stráca v ďalších závaloch. V zime sme v Severnom závale pustili dymovnicu, ktorá dymila 13 minút, ale v Camberovej sonde dym nevyšiel ani po jednej hodine. Tiež sa ukázalo, že Severný zával nenasáva len hlavným smerom, ale aj do malej severnej štrbiny ktorú sme rozširovali a pripravovali ju tak na ďalšie práce, ktoré sa tu zatiaľ nevykonali. Ďalšie výkopové a prieskumné práce sa konali v oblasti nad Camberovou sondou a blízkom odparisku, avšak bez výraznejšieho výsledku. V Liskovskej jaskyni sme sa tiež zúčastnili na cvičení Horskej služby.

Nad Lipt. Lužnou sme povrchovým prieskumom hľadali jaskyňu nad chodníkom na Salatín, kde sme našli 15 m puklinovú jaskyňu a tiež zaujímavú jaskyňu s jazerom na konci, kde je potrebné pokračovať v prieskume. Pri prieskume kameňolomu v Ludorovej P. Sliacan našiel asi 10 m jaskyňu. Nad obcou Kalameny sme realizovali povrchový prieskum objavili a preskúmali Priepasť striebornej rosy v Havraňom. V Liptovskej Štiavnici M. Kudla vykonal niekoľko povrchoviek, pričom sa mu podarilo aj objaviť menšiu jaskyňu. Ďalší prieskum tu aj v spolupráci s poľovníkmi realizovali M. Jurečka, P. Sliačan a M. Macko. Našli menšiu jaskyňu o dĺžke asi 5 m. V Liptovských Revúcach urobil P. Sliačan niekoľko prieskumných akcii, pri čom navštívil aj niekoľko známych jaskýň a ďalšie objavil. Navštívili sme tiež Pustú jaskyňu v Demänovskej doline kde, sme sa zúčastnili kopacích prác smerom na jaskyňu Stefanová. Počas roka nás navštívili jaskyniari z Čiech. Zúčastnili sme sa tiež centrálnych akcií SSS ako je Speleomíting. Celkovo sme objavili 110 m jaskynných priestorov a zamerali sme 210 m. Zdokumentovali sme 4 km banských diel na Liptove a na území SR.

Na záver chceme poďakovať sponzorom aj mestu Ružomberok za finančnú podporu pre Ružomberské jaksyniarstvo.

Spracoval a napísal 20. 11. 2012
Podpredseda: Pavol Jurečka

Sledujte nás na Instagrame