05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 2011

47. Výročná správa Oblastnej speleologickej skupiny Ružomberok za rok 2011

V roku 2011 bolo odpracovaných 83 akcii, z ktorých sa vypracovalo 81 technických správ. Činnosť skupiny sa sústredila hlavne na tieto lokality: Liskovská jaskyňa, Liskovský kameňolom, Podsuchá, Krížska dolina, Lubelská dolina, Vedro, Korytnica, Rišianka, Vyšná Boca, Liptovská Osada,Vápenka pod skalami, Kraľovany, Krámec, Likavka, Lužná, Malé a Veľké Železné.


V Liskovskej jaskyni sa odpracovalo 27 akcii, ktoré boli zamerné najmä na výkopové práce, prieskum, kontrolu a údržbu uzáverov a dokumentáciu. Práce sa realizovali vo viacerých častiach jaskyne. Hlavným pracoviskom sa stal Severný zával, kde sme priniesli drevo na stavbu výdrevy, ktorým sme vydrevili posledný nezabezpečený úsek. Následne sa tu realizovali výkopové práce zamerané na hľadanie ďalšieho postupu, ktorý bol asi 7 m, pričom sme tu objavili aj 4-5 m dlhú dutinu. Práce pokračovali na dne prekopanej chodby, pričom sme postupne prenikali závalom smerom nadol, kde sme narazili na zasutený komín, ktorý sme priebežne počas celého roka prekopávali a pokúšali sme sa ho prekonať. Pre lepšie vynášanie materiálu  sme osadili nit a kladku.

Na Západnom konci sme prečisťovali komín do chodieb Tetrisu, ktorý  sa zosypal pri minuloročnej povodni. Cestu sme síce uvoľnili, ale komin je zasypaný kamením.

Ďalsie výkopové a prieskumné práce prebiehali v Pieskových chodbách, ale zatiaľ nepriniesli žiadny výraznejší výsledok.

Počas roka došlo aj k prvému pokusu o vlámanie do Liskovskej jaskyne. Tento pokus sa však páchateľom nepodaril a dnu sa nedostali – väčšie škody nespôsobili, poškodený bol len valec zamykania hlavného vchodu.

V obci Lisková sa tiež pracovalo na celkovej rekonštrukcii Speleozákladne Lisková- dostala nový náter a prebehla aj zbežná údržba.

Naša činnosť sa sústredila aj na liskovský kameňolom a jeho okolie. Realizoval sa tu povrchový prieskum a kontrola Jaskyne v Mníchu a tiež Jaskyne číslo jedna, Jaskyne číslo dva a Johanovho potoka.

Vykonali sme aj prieskum odpariska V 2, kde sme sa prekopali do úžin s prievanom a tak sa tu práce prerušili. Naša činnosť a prieskum sa preorientovali na odparirisko V 3 pod Ostrou skalou. Tu sme vypáčili veľkú skalu a prekopali sme sa do Jaskyne pod Ostrou skalou, ktorá je dlhá 25 m. Pre ďalší prieskum a lepší prístup sme tu prerazili druhý vchod. Jaskyňa pokračuje ďalej smerom nadol, čo navodzuje možnú perspektívu ďalšieho postupu, preto by bolo vhodné v prieskume naďalej pokračovať. Pracovali  sme tu tiež na niekoľkých  miestach s výparom, ktoré ale viedli do závalov a tak sa od dalšieho prieskumu týchto miest upustilo.

Povrchový prieskum sa realizoval aj v oblastiach Liptovská Osada, Černová okolie,Vápenka, Čierny kameň, Kvačianska dolina, Malinô Brdo, Smrekovica, Podsuchá, Krížska dolina – Dechtárka, Pekelné a Predpekelné, Vedro, Korytnica, Rišianka, Malé a Veľké Železné…

V lokalite Podsuchá sme skúmali novú jaskynku nad starou cestou, kde sme nasli škáru a postupným rozširovaním sme prenikli do 6 m dlhej klesajúcej chodby. Ďalší prieskum sa realizoval v oblati Liptovská Osada, kde sme preskúmali skaly nad protitankovým zátarasom. Tu sme našli niekoľko malých jaskýň, najväčšia je 5m dlhá Jaskyňa nad zátarasom. Sústredili sme sa tu najmä na další prienik v Jaskyni pri železničke, kde sme pokračovali v prácach na konci jaskyne. Tu sa nám podarilo postúpiť, no zistili sme, že jaskyňa pokračuje neprielezným komínom smerom dole a tak sme tu práce ukončili.

V oblasti pri Vápenke sa podarilo P.Sliačanovi a M. Mackovi presekať cez betonové steny starého skladu trhavín. Sklad bol vybudovaný v skalnej dutine, do ktorej sa im podarilo preniknúť.

V Černovej v oblasti Bytrej doliny P. Sliačan objavil niekoľko jaskyniek a dutín s priemernou dížkou 5m ( Jaskyne v Bystrej doline)

Na Sidorove sme navštívili Zákopovú jaskyňu a skúmali jej okolie.

Nad Lipt. Lužnou sme povrchovým priskumom hľadali a preskúmali jaskyňu Snežná jama. Tu sme postúpili cez kopu suti a kravských kostí do 6 m dlhej dutiny s  puklinou s prievanom.

Počas roka nás navštívili jaskyniari z Čiech a Talianska. V liskovskej základnej škole sme pre žiakov 1.-4. ročníka realizovali prednášku a prezentáciu o jaskyniach a Liskovskej jaskyni. Zúčastnili sme sa tiež centrálnych akcií SSS.

Celkovo sme za rok 2011 objavili 110 m jaskynných priestorov a zamerali sme 210 m chodieb. Zdokumentovali sme 4 km banských diel na Liptove a na území SR.


Na záver chceme poďakovať aj mestu Ružomberok za finančnú podporu .

Poďakovanie patrí aj vedeniu  Mestských lesov, ale aj členom J. Stančokovi, M. Jurečkovi, ktorí vybavili neobmedzené vstupné povolenia na komunikácie a pozemky mesta.

Plné znenie spávy sa nachádza v archívoch OS Ružomberok.

Spracoval a napísal 16. 11. 2011 podpredseda OSS Rbk Pavol Jurečka

Sledujte nás na Instagrame