05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 2010

46. Výročná správa Oblastnej speleologickej skupiny Ružomberok za rok 2010

V roku 2010 sme odpracovali 83 akcii, z toho sa vypracovalo 81 technických správ. Činnosť skupiny sa sústredila hlavne na tieto lokality: Liskovská jaskyňa, Liskovský kameňolom,  Hučiaky, Podsuchá, Šiprúň, Krížska dolina, Lubelská dolina, Vedro,Vyšné, Nižné Matejkovo, Korytnica, okolie P. Lupče, Rišianka, Vyšná Boca, Ľubietová a Smrekovica.

V Liskovskej jaskyni sa odpracovalo 38 akcií. Akcie sa sústreďovali hlavne na kopanie, prieskum, kontrolu a údržbu uzáverov a fotodokumentáciu. V jaskyni sa pracovalo na viacerých miestach. Na Západnom konci pri bode 506 sme prekopali 4m dlhý tunel. Tu sme objavili 30m priestorov. Neskôr sme za jazerom prekopali ďalší tunel a objavili sme 17m priestorov. Je tu intenzívny prievan no stráca sa v úžinách a bez streleckých prác je tu postup nemožný. Začalo sa pracovať aj v Pieskových chodbách na Severnom závale.   Prekopala sa aj cesta smerom k závalu. V samotnom závale sa v náročných, priam baníckych podmienkach vytransportovalo a zadrevilo 6 m chodby, čo prinieslo aj čiastkové výsledky. Niekoľkokrát sa samotná výdreva prerábala, nakoľko ju pohli a podrvili tlaky a veľké balvany. Objavili sme tu 10m chodieb, no zával stále pokračuje a preto sa tu práce zatiaľ pozastavili. Je tu veľka šanca objavu, veľký prievan a treba tu v prácach pokračovať. Pri samotnej práci tu na nás niekoľkokrát vypadli bloky, pričom raz zavalilo pracovníka na čelbe. Ostatné incidenty sa obišli bez ujmy na zdraví, no nie na psychike. Pri úprave haldy zo Severného závalu v Pieskových chodbách sme prekopali nenápadný komín. Po 3 m kopania sme sa prekopali do priepastného priestoru. Prieskumom a zameraním sme tu
objavili  65m priestorov. Chodby smerujú dole smerom na Camberove chodby a hore smerom pod Guanový dóm do Severného závalu, kde končia v závaloch. Samotne komíny sme skúmali za pomoci M. Hrnčiara a M. Jurečku za pomoci novej malej BOSCH vŕtačky a lezeckej techniky. V Pieskových chodbách nad studňou(útek z väzenia) sme realizovali kompletné zameranie v dĺžke 30 m. Prieskum sa realizoval aj pod Guánovým dómom v Nocľahárni. Tu sme robili výkopové práce smerom dolu pod kvapľami a chodby sa celkovo zamerali v dĺžke 30m. Prieskum sa realizoval aj v Dolnej snemovni, kde sa po veľkých dažďoch prepadli sedimenty smerom na pracovisko Kóta 118. Samotným kopaním a prieskumom sme sa tu zahĺbili cca. 4 m smerom dolu. Zavŕtali sa tu 2 nity a pribudla kladka na lepšie vynášanie materiálu. Po veľkých májových dažďoch bolo zistených viac škôd  a prepadlísk. Takto sa napríklad zrútil celý komín do chodieb Tetrisu na Západnom konci a budeme to musieť uvoľniť. Zrútil sa aj prechod v Zrútených chodbách, no ten je už prekopaný. Nápor vody nevydržali ani niektoré chodníky v jaskyni a museli byt opravené. Došlo aj k pokusu o vylomenie Hlavného vchodu a Východného vchodu Liskovskej jaskyne, pričom Hlavný vchod  bol opätovne poškodený a Východný vchod bol vylomený. Došlo aj k presekaniu 5. Východného vchodu (Partizánsky). Tento sme zabetónovali na vlastné náklady *O.S.S. Ru *žomberok. Škody v jaskyni neboli zistené žiadne. Taktiež sme 3-krát pracovali na údržbe speleo-základne Lisková. Pred spelo-zakladňou sa položila dlažba a banícke pažnice.

Ďalej sa naša činnost sústredila aj na Liskovský kameňolom a jeho okolie. Vykonal sa tu aj povrchový prieskum a kontrola Jaskyne v Mníchu a  č. 1, 2,
a Johanovho potoka. Preskúmali a zdokumentovali sme aj prepadlisko v Obci Martinček, na ktoré nás upozornil predseda obce pán Lauko a pracovníci
S.S.J. Toto tu pravdepodobne vzniklo prepadnutím dutiny po veľkých májových dažďoch. Nakoľko bolo v záhrade rodinného domu, ďalší prieskum sa tu nerealizoval.

Povrchový prieskum sa realizoval aj v týchto oblastiach, Smrekovica, Podsuchá, Šiprúň, Nižné a Vyšné Matejkovo, Krížska dolina- Dechtárka, Pekelné a Predpekelné, Vedro, Korytnica, Hučiaky, Risianka….

Na Smrekovici sme zdokumentovali závrt , ktorý sa po veľkych dažďoch zavalil a skúmali sme okolie.

V Hučiakoch sme niekoľkokrát do roka kopali v jaskyni Trosky a taktiež tu prebehol povrchový prieskum. V oblasti Podsuchá sme skúmali jaskyňu nad
starou cestou. Tu sme pri prieskume našli niekoľko zvyškov z 2. sv. Vojny, medzi ktoré patril aj granát Gr. 4, ktorý musel zneškodniť pyrotechnik namieste v jaskyni. Ďalší prieskum sa realizoval v oblasti pod Matejkovom medzi stavidlami. Tu sme povrchovým prieskumom našli niekoľko väčších a menších jaskýň ako napríklad jaskyňa 2 vchodová 8m prievanové diery atď….

Výrazná obnova prebehla aj na speleo-základni Rakytová- Pekelné. Priebežne sme vynášali materiál  potrebný na jej obnovu a to konkrétne  dosky, plechy a iný materiál. Z hliníkového plechu sa urobila úplne nova strecha.  V chate sa položila a vyrovnala nová  podlaha.  Pred chatou sa postavila  úplne nová veranda a napravili sa dvere.

Na štôlni Bielopotocká 2 sme osadili kaplnku Sv. Barbory, patrónky baníkov a upravili sme okolie. Pribudla tu aj vŕtacia súprava VK21 a taktiež sa tu
osadila drevená strieška s tabuľkami.

V oblasti pod Prašivou  sme zdokumentovali 2 štôlne z celkovou dĺžkou 800m. V oblasti Rišianka sme vykonali povrchový prieskum, pričom sme tu zdokumentovali otvorené  banské diela. Ďalší prieskum sa realizoval v oblasti Kramec, kde sa tiež identifikovali staré banské práce, no ďalší prieskum sa tu vykoná asi až na rok. V oblasti Vyšná Boca sme zdokumetovali niekoľko banských diel medzi iným aj prepad cesty pod Čertovicou.

V okolí Španej Doliny  sme urobili podrobný prieskum banských diel a ich fotodokumentáciu. Spolupracovali sme aj s Banským bratstvom Herrn Grundt Špania Dolina. V oblasti Ľubietová sme preskúmali a fotograficky zdokumentovali miestne bane.

Počas roka nás navštívili jaskyniari z Francuzska. Navštívili sme Liskovskú jaskyňu, Stanišovské jaskyne, Jaskyňu v Hlbokom a Demänovskú jaskyňu Slobody.

V obci Lisková v miestnej  škole  sme vykonali prednášku a prezentáciu o jaskyniach a Liskovskej jaskyni žiakom pre ročníky 1-4.  Zúčastnili sme sa tiež centrálnych akcií SSS ako je Speleomíting a Jaskyniarsky týždeň na Španej Doline.

Celkovo sme objavili 190 m jaskynných priestorov a zamerali sme 210 m.

Zdokumentovali sme 4 km banských diel na Liptove a na území SR.

Spracoval a napísal 20. 11. 2010

Podpredseda: Pavol Jurečka

Sledujte nás na Instagrame