05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 2008

V jaskyni sa pracovalo na viacerých miestach. Nad bodom č.118 sa otvorila sonda s pracovným názvom ,, Kóta 118 “. Tu sme vykopali 580 prepraviek. Nad bodom 117 sme rozširovali komín- tu sme zisťovali, ako je to ďaleko do Guánového dómu. Pracovalo sa aj v Pieskových chodbách za Kinom smerom k Severnému závalu. V Hornej Snemovni sme vymenili poškodený rebrík za novší. V Zrútených chodbách sme zamerali hlavný ťah v dĺžke 60m. Na Západnom konci pri bode 506 sa rozširovali dve úžiny a objavil sa malý komín s prievanom. Treba tu v práci pokračovať.

Ďalšie práce sa realizovali v liskovskom kameňolome a v jeho okolí. Pracovalo sa tu v odpariskách V.1 a V.2 pod vrcholom kopca Lipá. V oblasti Lipej sme vykonali povrchový prieskum a kontrolovali sme Jaskyne č. 1 a č. 2. V Jaskyni č. 1 sme pracovali na vynášaní prievalu na konci jaskyne. V letných mesiacoch sme vykonávali výkopové práce na konci jaskyne, no bez ďalšieho postupu.Výkopové práce sme realizovali aj v Jaskyni zdochlín v Sonde HZDS

(Hydinárske závody Dunajská Streda). Fučí tu prievan a treba tu v práci pokračovať.

Práce sa po dlhšom čase realizovali aj v Camberovej sonde. Pracovalo sa tu na rozširovaní vstupných úžin v Malofatranskom prielome. Práce pokračovali v hlavnom smere jaskyne, ako aj východným smerom. Povrchový prieskum sme vykonali v oblastiach: Smrekovica, Hučiaky, Predný Choč, Čebrať, Krížska dolina, Ľubeľská dolina, Klačianska dolina, Nižné a Vyšné Matejkovo.

V oblasti Smrekovica sme pracovali v závrte Smrekovica, kde sme sa zahĺbili o 1,5 m a postúpili sme o 2 m.

V Hučiakoch sme kontrolne navštívili Jazierkovú, Ludrovskú a Medvediu jaskyňu.

V Medveďej jaskyni sme objavili 45 metrovú sieň (Mackov dóm) a realizovali sme tu výkopové práce vo vstupných a koncových priestoroch jaskyne. Jaskyňu sme následne zamerali a zmapovali v dĺžke 85 m. Pri povrchovom zameriavaní a prieskume sme našli 5 metrov dlhú jaskyňu Mrazivá diera a 2 menšie jaskyne.

So Speleoklubom Zakopane sme navštívili Meškovskú priepasť a na dne sme tu vykonali výkopové práce.

Na Prednom Choči pri povrchovom prieskume sme našli niekoľko menších jaskýň. Najväčšia je 5 m dlhá Zlomová jaskyňa.

Na Čebrati sme vykonali povrchový prieskum a navštívili sme Jaskyňu v Čebrati. Tu sme zisťovali ďalšie perspektívy.

Naďalej sa pracovalo na obnove a zveladení speleozákladne Pekelné.

V Nižnom a Vyšnom Matejkove sme pri povrchovom prieskume našli 3 stredoveké kresanice (štôlne) na barit, jedna z nich má dĺžku 100m.

Na Magurke sme vykonali fotodokumentáciu štôlne Kylian, Adolf, pri povrchovom prieskume sme objavili odvodňovací tunel, ktorým sme sa po 50m dostali do štôlne Rittenstein.

Výjazdové akcie sa sústredili hlavne na Jaskyňu Zlomísk, kde sme so Speleo Nicolaus uskutočnili niekoľko čepacích pokusov na vyčerpanie Sintrového sifónu ako aj fotodokumentáciu.

Na Krakovej holi sme kopali v Jaskyni slnečného lúča so Speleo Detva v koncových závaloch. So Speleo Nicolaus sme kopali v Židovskej jaskyni, ktorú sme následne zamerali a zhodnotili sme tu ďalší postup.

Na akcii Speleoforum sa zúčastnil jeden náš člen (vedúci), navštívil niekoľko jaskýň Moravského krasu, Býčí skálu, Šrapovou propast…

Vedúci skupiny OSS Ružomberok sa v letných mesiacoch zúčastnil speleozrazu Vercros 2008 vo Francúzsku, navštívil aj krasové územia a jaskyne Francúzska, Švajčiarska, Rakúska, ako aj najdlhšiu jaskyňu Európy.

Navštívili nás jaskyniari z Čiech a Polska- J.K. Zakopané a J.K. Aragonit.

Celkovo sme v oblasti Ružomberka objavili 150 m a zamerali sme 290 m jaskynných priestorov. Povrchovo sme zamerali 500 m.

Obsah tejto výročnej správy bol obsahovo upravený pre potreby Spravodaja SSS. Plné znenie správy sa nachádza v archívoch OSS Ružomberok.

Spracoval a napísal 5. 11. 2008

Podpredseda: Pavol Jurečka

Sledujte nás na Instagrame