05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 2007

z výročnej schôdze 8.12.2007

V roku 2007 sa odpracovalo 135 akcií, z toho sa vypracovalo 133 technických správ. Činnosť skupiny sa sústredila hlavne na lokality: Komjatná, Zemianska dolina, Jaskyňa Chladných očí, Tlstej hore, Dúbrava Krížska dolina, Smrekovica, Prosiecka dolina, oblasť Sidorova, Liskovského kameňolomu a Liskovskej jaskyne.

V Liskovskej jaskyni sme tohto roku odpracovali 42 akcií. Činnosť sa sústredila na rekonštrukciu rebríkov v Hornej snemovni a Západnej sieni. Tu sme navŕtali bezpečnostné nity s očkami a rebríky sme upevnili proti pohybu. Naďalej sa pokračovalo v údržbe traverzov, mostov trás a schodov ako aj speleo základne Lisková.

V jaskyni sa pracovalo na viacerých miestach. Pri rozširovaní Kosturíkovej chodby v Hlavnom vchode. Intenzívne sa sondovalo na Západnom konci, kde sme našli štrbinu s prievanom. V Guánovom dome sme rozširovali puklinu, tá žiaľ skončila úžinami. Výkopové práce sme realizovali aj vo Veľkom labyrinte, kde sa nám podaril postup 5 m. Nad piatym východným vchodom sa nám podarilo preniknúť do sienky 2 x 2 m. V sonde v Západnej sieni sme tohto roku vyniesli 150 vedier zeminy, no bez ďalšieho úspechu. Ďalšie sondovanie prebiehalo v oblasti Malého labyrintu nad Skladanou sieňou. Tu sme postúpili o 5 m dopredu. Sondovalo sa aj v Camberových chodbách.

Naďalej sa aktívne pracovalo na foto dokumentácii a kontrole neporušenosti uzáverou do jaskyne.

Ďalšie práce sa realizovali v Liskovskom kameňolome, kde sme odpracovali 55 akcií. Tu sa nám podarilo zamerať a zdokumentovať cca 400 m podzemných priestorov. Vo februári sa nám podarilo náhodne natrafiť na jaskyňu v Liskovskom kameňolome č. 2. Túto sme odkopali a preskúmali po 40 rokoch. Rozšírili sme tu niekoľko úžin, za ktorými sme prenikli do niekoľkých ďalších priestorov. Jaskyňu sme preskúmali a zamerali v dĺžke 60 m. V marci sme objavili jaskyňu č.1. Túto sme preskúmali a zamerali v dĺžke 150 m. Tu sme skúmali vertikálne aj horizontálne priestory. Realizovali sme tu výkopové prace na konci jaskyne v obidvoch smeroch. Vo východnom smere (Camberova puklina) sa nám podarilo postúpiť o 10 m. Ďalej je cesta odstrelená. Pod jaskyňou č.1 sme objavili, zamerali a preskúmali jaskyňu Lámačka v dĺžke 20 m. Na plošine kameňolomu na úrovni smetiska sme pri hľadaní Vodnej jaskyne objavili (pod centrálnou skalou) jaskyňu Johanov potok. Tuto sme preskúmali a zamerali v dĺžke 53 m, pričom sme tu dosiali úroveň rieky Váh.

Zamerali sme jaskyňu Zdochlín v dĺžke 72 m. Tu sme výkopovými prácami objavili 8 m nových chodieb s prievanom z východného smeru. Zamerali sme tu aj Zabudnutú jaskyňu o dĺžke (20 m), Jaskyňu nad dvojkou (4 m), Jaskyňu č.3 (2 m), Jaskyňa pri dvojke (5 m), Jaskyňa č.7 (4 m), Ponorné jaskyne P1, P2, P3 a jaskyňu Ostrá skala (10 m). Povrchovo sme zamerali lomovú stenu a jaskyne v jej okolí. Ťah sme napojili na systém Liskovskej jaskyne a na rieku Váh v celkovej dĺžke 1500 m. V Kameňolome sme otvorili niekoľko povrchových sond, v ktorých sa priebežne pracovalo.

Povrchový prieskum sme vykonali v oblasti Komjatnej, Zemianskej doline, Jaskyne Chladných oči, Tlstej hory, Smrekovice, Sidorova a Prosieckej doliny.

V oblasti Komjatnej sme lokalizovali niekoľko jaskýň. V jednej z nich sme sa prekopali do väčšej siene. Na Tlstej hore v Jalovej priepasti P. Sliačan vykonal prieskum nového objavu Na Smrekovici sme pracovali v prepadlisku Smrekovica kde sme postúpili o 2 m. Prieskum sme vykonali v oblasti Sidorova . Tu sme lokalizovali a zamerali Priepastovitú jaskyňu Sitekov sen. Túto sme zamerali v dĺžke 15 m. V oblasti Montanistiky sme vykonali prieskum, mapovanie a foto dokumentáciu v oblastiach. Vyšná Boca sme zdokumentovali 2 štôlne o dlžke 200 m V Krížskej doline sme vykonali dokumentaciu na Dechtarke, Vedre, Pekelnej, Rakytovej, Predpekelnej a Ostredku. Naďalej sme pracovali na údržbe a zveľadení speleo základne Pekelné. Na Magurke sme zdokumentovali odvodňovací tunel pod haldou Kilian a pokúšali sme sa prekopať do štôlne Russeger. Na Španej doline sme preskúmali, zmapovali a fotograficky zdokumentovali štôlne. Exkurzne sme navštívili Štôlňu Cígel na hnedé uhlie pri Prievidzi. Exkurzne sme navštívili štôlňu na Siderit v prevádzke v obci Rudňany na Východnom Slovensku.

Výjazdové akcie sa sústredili hlavne na oblasti: Krakovej hole kde sme navštívili jaskyňu Slnečného lúča. Jánskej doliny. Tu sme navštívili jaskyne: Nová a Veľká Stanišovská jaskyňa, Stará poľana, Potkova, Jaskyne Hlboké a Jaskyňa Zlomísk.

V letných mesiacoch sme navštívili jaskyniarov zo Zakopaného (Poľsko). Tu sme navštívili Nátekovu jaskyňu vo Vysokých Tatrách a uskutočnili sme tu niekoľko povrchových akcii.

Navštívili nás jaskyniari s Čiech, Poľska – ST Zakopané, JK Aragonit, OS Veľká Fatra a OS Nicolaus.

Celkovo sme v oblasti Ružomberka objavili 512 metrov nových priestorov. Zamerali sme 585 metrov, povrchovo sme zamerali 1565 metrov. Zdokumentovali sme 12 km banských diel .na celom území Slovenskej republiky.

V Ružomberku 8. 12. 2007
Pavol Jurečka
podpredseda OS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame