05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 2006

z výročnej schôdze 2.12.2006

V roku 2006 sa odpracovalo 71 akcii, z toho sa vypracovalo 69 technických správ.

Tohto roku sa podarilo oblastnej speleologickej skupine Ružomberok získať celoplošnú výnimku na okres Ružomberok. Naša skupinová činnosť sa mohla sústrediť hlavne na práce: v Liskovskej jaskyne jej okolí, Krížskej doliny, Turíka, Magurky, Hučiakov a okolia, Bešeňovej, Dubovských lúk, Podsuchej, Jaziercov, Kráľovian, Smrekovice, Jánskej doliny, Kamenej doliny, Lip. Starhradu, Lip. Osady a okolia, Zemianskej dolinky, Ružomberka a okolia.

V Liskovskej jaskyni a jej okolí sme tohto roku odpracovali 30 akcií. Činnosť sa sústredila na rekonštrukciu rebríkov, ľanového vybavenia a údržbe vybudovaných trás, ako aj speleo základne, ktorá dostala nový náter a zbavila sa prebytočného materiálu.

V jaskyni sa pracovalo na viacerých miestach: V Tetrise a na Západnom konci sme pracovali hlavne na postupe smerom na západ. Kopalo sa aj v starej sonde v Plážovej sieni tuto sme prehĺbili a vykopalo sa tu o 2m smerom dopredu . Kopalo sa aj v oblasti pieskových chodieb. A to v Severnom závale a v Pieskových chodbách 2. Tu sa pokračovalo v kopaní stúpajúcej chodby, kde sme tohto roku postúpili o 2 metre a narazili sme na zával s prievanom. Dĺlžka vykopanej chodby dosahuje 19 metrov.

Pracovalo sa aj v Západnej sieni, v návštevnej sonde. Tu sme sa zahĺbili o 1,5 m dopredu, ale bez úspechu ďalšieho postupu.

Pracovalo sa aj na foto dokumentácii nápisov a ich zakresľovaní. Uskutočnilo sa niekoľko akcií zameraných na dokumentáciu stavu jaskyne a kontrolu vchodov. Povrchový prieskum sme vykonali v okoli: Turika-Hradište, Lip. Starhradu, Krížskej doliny, Zemianskej doliny, Sidorova, Smrekovice, Salatína-Magura, Jaziercov, Dubovských lúk a Bešeňovej. V oblasti Lip. Osady sme hodnotili perspektívy prepadu potoka a neďalekého závrtu. V oblasti Kamenej dolinky nad Hrboltovou sme zdokumentovali 3 nove jaskyne. Jaskyňu Obyvák 10m, Rebríkova jaskyňa 30m, jaskyňa Jadronov sen 5m.

V oblasti Smrekovice sme pracovali v prepadlisku Smrekovica. Tu sme vykopali a postúpili o 1.5m pričom vidno ďalej. Do závrtu sa trati blízky potok a je tu veľká pravdepodobnosť ďalšieho postupu. V oblasti Bešeňová sme zdokumentovali Bešeňovskú jaskyňu pri trati. Nakoľko poklesla spodná voda, voľne sme tu postúpili do dĺžky 25m. Neskôr voda opäť nestúpala a jaskyňa je dnes opäť pod vodou. V oblasti nad Dubovskými lúkami sme objavili a zdokumentovali 2 jaskyne: jaskyňa Kabínková -15m, jaskyňa pod Kabínkou- 10m.

V oblasti Kráľovian sme sa venovali prieskume a výskumu okolitých jaskýň. Navštívili sme Kráľoviansku jaskyňu a jaskyňu v tuneli. Výjazdové akcie sa sústredili aj na oblasť Liskovského Kameňolomu, kde sa pod vedením D. Mydla pracovalo na 1. sonde a foto-dokumentácii.

V oblasti Magurka sme zamerali vstupne časti odvodňovacej štôlne Russenger a vykonali sme foto-dokumentáciu vstupu štôlne Kylian a vetracej šachty Rudolf. Za účelom foto-dokumentácie sme navštívili 2 stredoveké bane vo Vyšnom Matejkove v oblasti Podsuchá. Niekoľko krát v roku sme navštívili aj oblasť Krížskej doliny Rakytová, Pekelné, Chabenec. Zmapovali sme tu podľa aktuálnej situácie asi 1,5km Banských diel. Tu sme sa hlavne sústredili na dokumentačnú činnosť a foto-dokumentáciu. Členovia skupiny i naďalej pracovali na údržbe vysunutej Speleo základne.

Na úseku Dechtárka pri štôlni Bielopocká sme sa zúčastnili brigády na znášaní lokomotívy Gali Zvolen. Všetko prebiehalo spolupráci s priemyselným múzeom Mladejov. Za tyzdeň sa nám podarilo ručne zniesť lokomotívu o hmotnosti 1.5 t z výšky viac ako 1200 m.n.m.

V Českej republike sme navštívili oblasť Mladejova – Hrebeč. Tu sme sa dostali do hlavnej dopravnej šamotovej štôlne a štôlne 6000-Úpadnice. V blízkom pieskovcovom kameňolome sme navštívili štôlňu UFO. Výjazdové akcie sa sústredili aj na oblasť Dubnej skaly a Jánskej doliny – tu sme navštívili Veľkú a Malú Stanišovskú jaskyňu, kde sme pracovali na vypratávaní závalu. Sústredili sme sa tu aj na povrchový prieskum a navštívili sme tu niekoľko jaskýň : Židovská a Partizánska jaskyňa – prepad Štiavnice. 3 akcie boli venované potápaniu v jaskyni Hlboké.

M. Potaš na jar tohto roku uskutočnil slovenský rekord v potápaní pod ladom v dĺžke 1650m. M. Potaš navštívil aj oblasť jaskynnej vyvieračky Izvor Glavač v Chorvádsku kde sa mu podaril ponor do hĺbky -70 m jaskynného systému.

Navštívili nás jaskyniari z Poľska, Česka a niekoľko slovenských speleológov z rôznych skupín (OS Varin, Speleo Nicolaus, …).

Celkovo sme v oblasti Ružomberka objavili 90 m jaskynných priestorov, zameraných bolo 40 m.

V Ružomberku 2. 12. 2006
Miroslav Jurečka
predseda OS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame