05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 2005

z výročnej schôdze 28.11.2005

V roku 2005 členovia OSS Ružomberok odpracovali 52 akcií, z toho sa vypracovali 48 technických denníkov.

Činosť skupiny sa sústredovala na činnosť v Liskovskej jaskyni, Krížskej doliny, Turíka, Magurky, Hučiakov, Bôrovej hory, Hrdoša a Ružomberka.

Pracovalo sa hlavne v studni (Západna sieň), kde sme tohto roku dosiahli hĺbku 11 m. Práce pokračovali aj v bočnej chodbe na Západnom konci. Tu sa kopalo v koncovom zasintrovanom sifóne. Chodbu sme prekopali o jeden meter do predu. V tejto oblasti chodieb (Tetris) sme pracovali aj v chodbe Bojim, bojim. Po zhodení závalu sme tu objavili a zamerali 10 metrov nových priestorov. Ďalej sa pracovalo v Pieskových chodbách okolo kina. Tu sme postúpili do hĺbky 1,8 metra a v ďalšom postupe nás zastavil zaklinený blok. Ďalšie pracovisko bolo v oblasti Severného závalu, kde sa aj napriek veľkému úsiliu nepodarili postúpiť za mohutné bloky s prievanom. Nad Pieskovými chodbami sa naďalej hĺbila sonda v piesčitých sedimentoch. Dĺžka sondy dosahuje ku koncu roka 15 metrov. Momentálny koniec je na rázcestí dvoch chodieb sever-východ-juh.

V jaskyni sa namontovali a zrekonštruovali rebríky a navŕtalo sa niekoľko bezpečnostných nitov. Akcie sa sústredili aj na kontrolu stavu jaskyne, uzáverov a foto dokumentacie. Na Jaziercoch za Ružomberkom sme zamerali Malú Jánsku jaskyňu v dĺžke 10 metrov a vykonali sme tu tu aj povrchový prieskum. Navštívili sme aj oblasť Hučiaky okolo lokalít Ludrovská a Medvedia jaskyňa. Povrchový prieskum sme ďalej sústredovali na oblasť Stankovany (Prievanov rúra), Šiprúň (Maďarovo), Krížska dolina (Pekelné), Hrboltová (Kamená dolina). Členovia skupiny pokračovali na údržbe chaty na Pekelnej. Navštívili sme aj oblasť Magurky pod Chabencom, kde sme vykonali aktuálnu fotodokumentačnú činnosť a pokúšali sme sa dostať do vstupu bane na zlato. V Turíku sme navštívili jasne v Hradišti. Tu sme zhodnotili pracovnú perspektívu a vykonali povrchový prieskum. V ňom sme pokračovali aj v oblasti Hrdoša nad Komiatnou. Tu sme našli niekoľko už známich jaskýň. Najväčšiu Zaškovskú jaskyňu sme podrobne preskúmali. Na Meškove pri Ružomberku sme asistovali pri nácviku záchranky v spolupráci s Horskou záchranou službou.

Vyjazdové akcie: Začiatkom roka sme uskutočnili akciu do Moravského krasu v spolupraci s CHKO Moravský kras a speloklubom Rokoš. Navštívili sme Novú a Starú Amatérsku jaskynu. Tentokrát sme použili aj náš nový čln. Pokračovali sme v oblasti v Holštejna, Mocochy a a Lopaču. Zaujimavá viacdňová akcia sa uskutočnila na Roháčských plesách, kde sme si prenajali vysokohorsku chatu Horskej služby. Tu sme sa podielali na čistení plies za pomoci potápačskej techniky. Jaskniarska skupina Aragonit usporiadala speleologickú akciu na táborisku v Turskej doline v Malej Fatre. Podielali sme sa na sondovani v a povrchovom prieskume v tejto lokalite. V Speleoklub Mala Fatra zorganizoval akciu, kde sa zúčastnili aj jaskyniari zo Slovinka. V spolupráci s priemyselným múzeom v Mladejove sme navštívili areál bani na šamot a staré banske parné, diesel železnice o dĺžke niekolko kilometrov.

Výsledky svojej činosti publikovali členovia na svojom internetovom speleologiockom portály www.speleoRK.sk.

V Ružomberku 28. 11. 2005
Miroslav Jurečka
predseda OS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame