05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 2004

z výročnej schôdze 12.12.2004

V roku 2004 členovia OSS Ružomberok vypracovali 74 technických denníkov a zúčastnili sa na 81 akciách.

Najviac akcií sa odpracovalo v Liskovskej jaskyni. V tejto jaskyni sme zamerali za rok 2004 celkovo 111 metrov nových priestorov z čoho sa objavilo 60 m. Poradilo sa nám zväčšiť jej celkovú dĺžku na 4145 m s prevýšením 74.372 m. V súvislosti s tým sa sondovalo na viacerých miestach. V Pieskových chodbách sme postúpili o 10 metrov v priamom smere. Sondovalo sa aj na západnom konci, kde sa docielil objav v koncovom komíne a objavilo sa 50 metrov nových chodieb. Ďalšie sondovanie prebiehalo tiež na Západnom konci pri bode 506. Tu sme postúpili cez kamennú dosku o jeden meter dopredu. V Západnej sieni sme za sťažujúcich podmienok výkopu studňovitého charakteru postúpili o dva metre. V oblasti Veľkej siene neďaleko rebríkov sme postúpili a objavili 10 metrov nových priestorov.

Uskutočnilo sa aj niekoľko kontrolných povrchových akcií zamerané na kontrolu odparov v závrtoch a kontrolu vchodu do jaskyne. Na východnom vchode došlo niekoľkokrát k vylomeniu zámky . Situácia sa riešila posilnením uzáveru a výmenou zámok.

Niekoľkokrát v roku sme navštívili jaskyňu Zdochlín, ktorú sme viac krát čistili. Neďaleko odtiaľ sme pri kameňolome nad regulačnou stanicou plynu odkopali a zamerali jaskyňu Vínového črepu o dĺžke 4 metrov. V Martinčeku bola pri stavbe domu objavená jaskyňa, ktorú sme preskúmali a následne zamerali v dĺžke 22 metrov.

Ďalšie aktivity okolo povrchového prieskumu boli vykonané v oblasti Hrboltovej, Šípu, Šiprúňa, Maďarova a Krížskej doliny.

V oblasti Čebraťa sme navštívili jaskyňu Veľkých puklín za účelom ďalšieho prieskumu. No pre veľké nebezpečenstvo zosuvu uvoľnených blokov sme práce načas ukončili. Na Jazriercoch v oblasti nad Bukovinou sme zamerali niekoľko nových jaskyniek do troch metrov, ktoré dostali názov jaskyne v Bukovine. V súvislosti s tým sme navštívili neďalekú Bunkrovú jaskyňu . Na Podsuchej v oblasti Nižných Matejkových sme pátrali po stopách banskej činnosti. Našli sme dve staré banské diela dlhé do 20 metrov. Kontrolnou činnosťou sme zisťovali stav jaskyne Chladných očí, kde niekto podkopal výdrevu a ťažko vykopaná sonda sa postupne zarúca. V mesiaci máj sme navštívili lokalitu Smrekov nad Lúčkami . Tu sme kopali v koncovom sifóne. Pri prieskume okolia sme našli dve nové jaskyne. Zlomová jaskyňa (22 m) a jaskyňa nad tunelom (10 m).

Počas roka sme sa venovali vybavovaniu povolenia na speleologickú sprievodcovskú činnosť v Liskovskej jaskyni. Vzhľadom na byrokratické prieťahy sa nám to zatiaľ nepodarilo. Predseda skupiny vystúpil zo stráže prírody SSJ nakoľko mu na základe tejto výnimky neumožnil Krajský úrad v Žiline vstúpovať do jaskyň a vykonávať v nich výskum.

Počas roka sme navštívili Jaskyňu Zlomísk, Čierna vyvieračka a Starý hrad. Navštívili nás jaskyniari z USA, Belgicka, Českej republiky a niekoľko Slovenských speleológov.

Celkovo sme v oblasti Ružomberka objavili 104 m nových priestorov. V Liskovskej jaskyni sa objavilo 60 m a zameralo 111m.

V Ružomberku 12. 12. 2004
Miroslav Jurečka
predseda OS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame