05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 2003

z výročnej schôdze 6.12.2003

1. Zloženie výboru

V roku 2003 bude výbor oblastnej skupiny Ružomberok pracovať v zložení :
predseda : Miroslav Jurečka
podpredseda: Pavol Jurečka
hospodár: Peter Sliačan
technik: Marián Hrnčiar

2. Zhodnotenie činnosti oblastnej skupiny Ružomberok za rok 2003

V roku 2003 členovia vypracovali 95 technických denníkov a celkovo sa zúčastnili na 103 akciách. Tohto roku sme pracovali na všetkých krasových lokalitách v spádovej oblasti Ružomberka.

Najviac akcii sa odpracovalo v Liskovskej jaskyni. Celkovo sme v Liskovskej jaskyni zamerali 110 m nových priestorov, objavilo sa tu 40 metrov a na povrchu pribudlo viac ako 700 metrov povrchového ťahu. Podarilo sa nám zväčšiť jej celkovú dĺžku na 4094 m s prevýšením 74,372m. V Liskovskej jaskyni sa tohto roku pracovalo na viacerých miestach či sondách. Za pomoci M. Hrnčiara sa vyliezlo niekoľko perspektívnych komínov, ktoré už boli aj zamerané.

Sondovalo sa hlavne v Západnej sieni, kde sme dosiahli hĺbku 7 m. Sondovanie prebiehalo aj v Pieskových chodbách, Camberových chodbách, v oblasti Guánového domu a Camberovej sonde.

Na hornom vchode jaskyne došlo k vylomeniu mreže. Po dohode so SSJ sa tu vybudoval riadny oceľový uzamykateľný uzáver.

V Camberovej sonde sme tohto roku uskutočnili očakávaný objav po prekopaní 13 m kompaktnej skaly. Hlavnú zásluhu na tom má naša spolupráca s Jaskyniarskou skupinou Adama Vallu. Pri komplexnom prieskume ťažko prielezných častí nám pomáhali aj poľskí jaskyniari zo Speleoklubu Dąbrowa Górnicza. Po celkovom zameraní Camberovej sondy sme dosiahli dĺžku 105 m a hĺbku 23,5 m. Neskôr pracovalo aj na spriechodnení niektorých ťažko priechodných úsekov, takže sme tu zlepšili celkový prístup na koniec jaskyne.

V januári sa zaznamenala nová, neznáma jaskyňa na Meškove, ktorú pri povrchovom prieskume našiel P. Jadroň a ktorú sme pomenovali Spomienková priepasť. Pri jej prieskume sme dosiahli dĺžku 30 m a hĺbku10 m.

Vo februári sme uskutočnili aj výjazd do Moravského krasu v spolupráci so speleoklubom Rokoš a Tríbeč. Tohto výjazdu sa zúčastnili traja členovia skupiny. Navštívili sme Rudické propadání, Škrapovú priepasť, Jaskyňu Lopač, Balcarku, Starú a novú Amatérsku jaskyňu, Holštejnskú jaskyňu, Hladomorňu, Sloupsko-šošovské jaskyne a Macochu.

Po dlhšej pauze sme začali pracovať aj na lokalite Jazierce. Tu sme pri povrchovom prieskume našli niekoľko jaskýň. Nad prvými stavidlami sme zdokumentovali Jaskyňu s rebríkom (2 m), Tramskú jaskyňu (2 m), Bunkrovú jaskyňu (10 m; pravdepodobne využívanú za SNP), Jaskyňu Puklina (6 m). Prieskum bol orientovaný aj na dolinu nad Jaziercami, kde sa nachádza niekoľko známych hlbokých závrtov. Najväčší z nich je Kriedový závrt, v ktorom sa tratí celý potok. Na ponorných Jaziercoch sme vykonali farbiaci pokus potoka a povrchovým ťahom sme zamerali vyvieračku a prepad. Tu sme zamerali aj Karfiolovú jaskyňu (7 m) a Jaskyňu s jazierkom (3 m). Pri jaskyni Závrt sme zhodnotili nové perspektívy, nakoľko jaskyňu opäť zasypali lesníci.

Na Tlstej hore sme pracovali v Jalovej priepasti. Tu sme sa pokúšali dostať do objavu, kam sme sa prekopali minulý rok, no z bezpečnostného hľadiska sme tu ďalšie prienikové práce načas ukončili. Pretože priepasť v teréne vôbec nevidno, vybudovalo sa zábradlie proti možnému pádu osôb a zvierat. Pod Tlstou Horou sme pri povrchovom prieskume našli 4 jaskyne (Hrn 1,2,3,4), ich dĺžka je do 6m.

Lokalitu Hučiaky sme tohto roku navštívili niekoľko krát. Tu sme zlaňovali strmé zrázy kaňonu, pričom sme preskúmali neznáme výklenky a doteraz nepreskúmané skalné okná. Takto sme objavili a zamerali Zlaňovaciu jaskyňu (8 m) , Nedobytnú jaskyňu (10 m). Jaskyňu nad Ludrovskou jaskyňou sme zamerali v dĺžke 10 m. Pracovalo sa hlavne v Prievanovej jaskyni kde sme postúpili o 2 m, ako aj v Jaskyni trosiek a Medvedej jaskyni. Pri prieskume sme tu objavili Matkovú jaskyňu (10 m) a lokalizovali sme Suchú jaskyňu. Ďalej sme tu hodnotili perspektívy v týchto jaskyniach: Machová rozsadlina, Ludrovská jaskyňa, Dvojitá jaskyňa, Jazierková jaskyňa, Lomená jaskyňa a Poľovnícka jaskyňa.

Nad Hrabovom sme podrobne operovali v oblasti Žlabín. Tu sme zdokumentovali niekoľko jaskýň a priepastí. Pri povrchovom prieskume sme tu objavili a zamerali: Kliešťovú jaskyňu (33 m), Priepasť s miskou (25 m), Priepasť pod Hubou (dl. 35 m a hl. 18m), Klamnú jaskyňú a Jaskyňu Puklina.

Nad železničnou stanicou v masíve Mnícha sme dokumentovali Jaskyňu jednej hrče, pričom sme tu objavili 5 m dlhú sienku .Jaskyňa dnes dosahuje dĺžku 15 m. Na území Mnícha sa pracovalo hlavne na dokumentácii a kopaní v Liskovskom kameňolome, ktoré previedol Dušan Mydlo. Pri povrchovom prieskume tu bolo nájdených niekoľko závrtov smerom na Liskovskú jaskyňu, ktoré sa zamerali povrchovým ťahom.

Cez leto sme uskutočnili aj dlho plánované montanistické výjazdy do banských diel Liptova v spolupráci s PDS Praha. V oblasti Magurka sme sa dostali do štôlne Killián, kde sme po prekopaní závalu zdokumentovali a zamerali 300 m dlhú šachtu. Ďalej sme tu zdokumentovali štôlne Adolf starší a odvodňovaciu štôlňu Russrgger Russegger, v ktorej sme kopali a pokúšali sa preniknúť do banského systému.

Po Magurke sme navštívili Dúbravské bane. Navštívili a zdokumentovali sme štôlňu Dedička na Predpekelnej s dĺžkou 1,5 km. Ďalej sme zdokumentovali nádherné banské dielo Dechtárka. Na tejto lokalite sme expedične namerali 11 km a vyhotovili sme podrobnú pracovnú mapu. Vyliezli a zdokumentovali sme tu aj niekoľko vetracích šachiet dosahujúcich výšku 145 m.

V centre mesta Ružomberok pod mauzóleom A. Hlinku sme zdokumentovali upravenú travertínovú Jaskyňu pod kryptou v dĺžke 15 m.

V Jánskej doline sme zamerali v Malej Stanišovskej jaskyni sondu Jednička s dĺžkou 46 m.

V Prosieckej doline sme previedli kontrolu jaskyne O3, Jaskyne Blatnačka, Vyieračka. V skalných radoch sme tu zamerali 4 jaskyne – Demižónová jaskyňa (10 m), Kresbová jaskyňa (15 m), Jaskyňa s rebríkom (8 m), Autobusová jaskyňa (15 m). Tu sme posudzovali aj prieskum blízkej, známej Vápencovej jaskyne.

Po dlhšom čase sme zavítali aj do Korytnice. Tu sme v bočnej dolinke s nádherným vodopádom objavili 2 jaskyne: Jaskyňa nad vodopádom (15 m) a jaskyňa Mateja Krovína (10 m).

V dolinke Teplého potoka sa vykonal poruchový prieskum, pričom sme tu zdokumentovali jeden previs a dve jaskyne.

Výjazdové akcie sa sústredili hlavne na oblasti:
Krakova hoľa -Starý hrad, Mrazivá diera, jaskyňa v Záskočí, Večná robota (uskutočnený objav Petrovho dómu v spolupráci so Speleo Detva), Jánska dolina – Stanišovo, Čierna vyvieračka, Zlomiská (Speleoklub Nicolaus), Dubná skala (OS Adama Vallu), Moravský kras – Amaterská jeskyně, Lopač, Rudické propadáni, Macocha a iné. (Speleokub Rokoš, speleoklub Tríbeč).

3. Zhrnutie

Celkovo sme v oblasti Ružomberka objavili 410 m nových priestorov. V Liskovskej jaskyni sa objavilo 40 m, z toho v jaskyni pribudlo k starej dĺžke 110 m polygónového ťahu. Celkovo sme zamerali 472 m jaskynných priestorov. Povrchové merania boli zrealizované v dĺžke 1170 m. Expedične sme zamerali a zdokumentovali 12 km banských diel.

4. Návrh plánu na rok 2004

Práca sa bude sústredovať na oblasti:
1.Liskovská jaskyňa
2.Oblasť Salatína v Nízkych Tatrách
3.Prosiecka dolina
4.Veľkú Fatru
5.Spolupráca s inými OS.

5. Uznesenie

Výročná členská schôdza schvaľuje :

 • výbor oblastnej skupiny Ružomberok v zložení:
  predseda: Miroslav Jurečka
  podpredseda: Pavol Jurečka
  hospodár: Peter Sliačan
  technik : Marián Hrnčiar
 • výročnú správu oblastnej skupiny Ružomberok
 • plán činnosti na rok 2004

V Ružomberku 6. 1. 2004
Miroslav Jurečka
predseda OS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame