05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 1997

Oblastná skupina Ružomberok v roku 1997 zamerala svoju činnosť v týchto smeroch:

  1. Práca na nových lokalitách na Jaziercoch a na Podsuchej – v tejto oblasti boli preskúmané s časti objavené pukliny.
  2. Pokračovanie prieskumu a prác v lokalitách na vrch Mních, v Liskovskej jaskyni a v Prosieckej doline.
  3. Najatraktívnejšia bola práca v krúžku mladých speleológov pri ZŠ Roveň pod vedením Branislava Petráka, Petra Mahúta, Michala Dorniaka. Pokračoval výcvik mladých speleológov v základoch jaskyniarstva a oboznamovania sa s už objavenými jaskyňami.

Členovia oblastnej skupiny pracovali na lokalitách v skupinách (3-8 členovia). V priebehu roku bolo uskutočnených 16 akcii a účastov približne 80 % a 2 schôdze s cieľom oboznamovania prác v jednotlivých polrokoch. Došlo k významnému posilneniu členskej základne.

V roku 1997 bola vyššia úroveň dokumentačnej činnosti o jednotlivých akciách. Mapovacia činnosť je zatiaľ nekvalifikovaná. Činnosť skupiny bola v roku 1997 riadená vypracovaným plánom. Z navrhovaných bodov boli akcie splnené na 90 %.

Neboli splnené akcie pre zlé počasie a pre zle zorganizovanie akcie.

Dosiahnuté výsledky z roku 1997 sú uvedené v technických denníkoch.

V Ružomberku dňa 26.1. 1998
Petrák Branislav
predseda OS Ružomberok

Zdroj: archív OS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame