05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 1998

Oblastná skupina Ružomberok zaznamenala takúto činnosť:

  1. Prieskum lokalít v oblasti Ružomberka
  2. Práca v Liskovskej jaskyni
  3. Nácvik jednolanovej techniky
  4. Jaskyniarsky týždeň v Prosieckej doline
  5. Zhrnutie

Hlavne by sme chceli vyzdvihnúť prechod Pavla Mahuta z klubu Chočské vrchy do našej OS. Dôvod prestúpenia bolo posilnenie v oblasti zameriavania a jeho nezhody s členmi speleoklubu Chočské vrchy.

Preskúmali sme lokality v blízkosti Ružomberka, t.j. , lokalita Ludrovská dolina, kde sme navštívili asi 5 jaskýň. Ďalšia lokalita bola Podsuchá, kde sme spravili povrchový prieskum. Objavili sme 7 metrov dlhú puklinu ktorá bohužiaľ končí veľmi malou škárou bez prievanu. V oblasti lokality Jazierce je záhada v tom, že je to oblasť travertínov. To znamená, že je ťažké hľadať vstupy do podzemia. Ale je to aj oblasť vápencov, ktorá je vhodná na hľadanie, alebo lezenie pomocou jednolanovej techniky.

Veľmi známou lokalitou je Liskovská jaskyňa. V nej sú známe lezecké aktivity a výkopové akcie. Tieto akcie sú sústredené na miesta pod Veľkou sieňou a v Archeologickej sieni. Nácviky jednolanovej techniky nacvičujeme najmä v Liskovskej jaskyni a na skokanskom mostíku. Tu majú možnosť jaskyniari preskúšať sa v jednotlivých skúškach či už lezení lanom, alebo v istení.

Ďalším bodom je náš jaskyniarsky týždeň v Prosieckej doline. Každý rok tam chodí naša skupina spolu s krúžkom Mladý speleológ, ktorý bohužiaľ v tomto roku zanikol. Chodíme tam na rôzne prechody, hlavne cez Prosiecku a Kvačiansku dolinu. Samozrejme aj tu máme lezecké akcie, ktoré niesu určené len pre nás, ale aj pre detský domov v Ružomberku.

Petrák Branislav
predseda OS Ružomberok

Zdroj: archív OS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame