05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 1996

záznam z výročnej schôdze OS Ružomberok konanej dňa 27.12.1996

Prítomní: I. Rek, B.Petrák, M.Ridoška, Hlačina S., Grešová S., Dostál P.,

1. Otvorenie schôdze

Schôdzu otvoril a viedol vedúci OS Ružomberok Milan Ridoška. Po úvode rozviedol diskusiu činnosti za rok 1996 a informoval o zmene výboru. Do diskusie sa zapojili aj ostatný členovia.

2. Diskusia

M.Ridoška: Informoval o množstve akcii a o účasti na akciách za rok 1996. Hovoril o sponzorovi, ktorý prisľúbil finančné prostriedky na zabezpečenie OS Ružomberok.
I.Rek: Informoval o činnosti krúžku. Ďalej hovoril o svojom zdravotnom stave a potrebnom čase na zotavenie.
B.Petrák: Sľúbil, že po ukončení základnej vojenskej služby sa bude plne venovať jaskyniarstvu OS Ružomberok. Pretože základnú vojenskú službu ukončil začal sa plne venovať činnosti OS Ružomberok
Na záver diskusie uviedol Milan Ridoška svoje zdravotné problémy a dal návrh na hlasovanie a zvolenie nového výboru OS Ružomberok.

3. Voľba nového výboru

Vedúci OS: Branislav Petrák
Zástupca: Peter Dostál
Hospodár: Slavomír Hlačina
Samostatná hospodárska činnosť, pokladňa: Slavomír Hlačina
Tajomník: Silvia Grešová
Všetci prítomný hlasovali za zvolenie nového výboru. Nový vedúci OS Ružomberok za zaviazal za dobré vykonávanie svojej funkcie v budúcich rokoch.

4. Školenie nového vedúceho

M.Ridoška oboznámil nového vedúceho s dokumentáciou OS a o vykonávaní funkcie vedúceho.
Hospodár – I.Rek oboznamoval nového hospodára o stave materiálu OS.

5. Oboznámenie o čakateľoch

OS Ružomberok uvažuje o priatí nových členov:
Omastová Emília, Mahút Peter, Doriak Michal, Mastiš Martin.

6. Záver

OS Ružomberok bude na jednotlivých akciách v roku 1997 prakticky pokračovať so 6. členmi OS a čakateľmi.
Pre rok 1997 činnosť bude pokračovať v jednotlivých záujmových kruhoch a lokalitách s tým, že jeden krát štvrťročne sa budú spracovávať technické denníky o jednotlivých akciách.

V Ružomberku dňa 27. 12. 1996
Petrák Branislav
predseda OS Ružomberok

Zdroj: archív OS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame