05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 1995

Prítomný: I. Rek, M.Ridoška, Hlačina S., Grešová S., Dostál P.,
Vedúci: Ridoška Milan
Tajomník: Grešová S.
Hospodár: Igor Rek

Vyhodnotenie činnosti za rok 1995

V roku 1995 sa členská základňa skladala najmä z členov: Ridoška, Rek, Petrák.
Zaoberali sa väčšinou záujmovou činnosťou pri vední krúžku „Mladý speleológ“ pri DDM v Ružomberku. Zúčastňovali sa s ním na akciách ako teoreticky tak aj prakticky. Z členmi tohto krúžku sa zúčastňovali pri výcviku lezenia, kopaní sond v Liskovskej jaskyni a v jaskyni O3 v Prosieckej doline, kde sa koná každý rok jaskyniarsky týždeň pre krúžok mladý spelológ. Po odstrele v jaskyni pokračujú v sondovaní už piaty rok.
Členovia I. Rek, M.Ridoška, Hlačina S., Petrák B., a členovia krúžku Šípoš, Bondor, Dorniak, Mastiš sa zúčastnili akcie pri pokuse o uzavretie východného vchodu v Liskovskej jaskyni. Tento pokus bol neúspešný nakoľko všetko neznámi páchatelia na druhý deň zbúrali. Aj, keď v roku 1995 nebola moc aktívne vyvíjaná činnosť OS Ružomberok (prekonávali sa rôzne problémy) dúfame, že sa činnosť OS Rbk zlepší. Z toho dôvodu sme priali nových kandidátov za členov OS Rbk.

Diskusia

Na úvod oboznámil vedúci OS Ružomberok M.Ridoška o stave členskej základne. Keďže so skupiny sa odelila väčšia skupina členov a tak vytvorili skupinu Chočské vrchy naša skupina ostala s minimálnym počtom členov. Vzhľadom k tomu sme priali za kandidátov na členstvo v našej skupine troch nových členov. S ostatnými členmi nemáme kontakt a prestali platiť aj členské príspevky.
I.Rek dúfa, že SSS pochopí, že je potrebné aby sa členská základňa rozrástla a tak je potrebné pokračovať vo výchove mladých ľudí. Hlavne utužovať ich vzťah k speleológii a tak v spolupráci s Centrom pre volný čas v Ružomberku aj naďalej spolupracovať.
Petrák B., Hovoril, že po príchode z vojenčiny sa bude plne venovať činnosti v oblastnej skupine.

V Ružomberku 15. 1. 1996
Milan Ridoška vedúci OS Ružomberok

Zdroj: archív OS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame