05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 1993

záznam z výročnej schôdze OS Ružomberok konanej dňa 4. 9. 1993

Prítomní: Š.Gajdoš, I. Rek, Ing. D. Mydlo, RNDr. Šavrnoch J., Veteška J., B.Petrák, M.Ridoška, Sitek Š., Sališ L., Mahút P., Baláž M., Obdržálek M., Olejník J., Schnírerová I., Moravčíková E., Polóniová M.,
čakatelia: Jaššák D., Mahút P.

Program

Voľba predsedu

Predseda OS poprosil prítomných o uvolnenie z funkcie predsedu. Ako dôvod uviedol:

OS Ružomberok patrila už od svojich začiatkov k najlepším OS, čo sa týkalo činnosti prác v jaskyni a zlepšovacích návrhov. Zásluhy na tejto činnosti mali všetci členovia skupiny, včetne dobrých predsedov – ako bol Z. Hochmuth a D.Mydlo. Mnohí sa dostali aj za hranice, kde spravili tiež dobré meno.

V poslednom období činnosť OS poľavila, čo sa týka prác v jaskyniach. Veľké problémy robí vypisovanie technických denníkov, zaplatiť členské príspevky, zorganizovať väčšiu pracovnú skupinu na prácu v jaskyni a iné nedostatky týkajúce sa nedodržiavania stanov.

Moja organizačná činnosť je slabšia a preto žiadam o zvolenie nového predsedu, ktorý má väčšie skúsenosti s prácou a činnosťou OS. Môj návrh je, aby nový predseda OS bol J.Šavrnoch.

Ďalej žiadam o zrušenie členstva v SSS, dôvod neudávam.

(pozn. O rok neskôr sa odčlenil a založil SCHV)

V Ružomberku 4. 9. 1993
Štefan Gajdoš
predseda OS Ružomberok

Zdroj: archív OS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame