05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 1990

záznam z výročnej schôdze OS Ružomberok konanej dňa 30. 1. 1991

Klub mladých speleológov vyvíja pravidelnú činnosť dvakrát v párnom týždni. Zameraná je hlavne na exkurznú činnosť: Liskovská jaskyňa 6 návštev, Hradisko (2), Čereňa (1), Prosiecka dolina (2), Okno v Demänovej (1).

Na Hradisku v priepasťovitých systémoch bola dosiahnutá Sitekom hĺbka cca 70 m (?)

Prieskum a práce v Liptovskom Jáne (Jánska dolina). Spolupráca so Stanislavom Šrolom. Bolo uskutočnené 12. akcii v jazvečej jaskyni (za Kancľom) a v občasnej vyvieračke. Na akciách bola pravidelná účasť J.Šavrnocha a J.Petráka.

Prieskum lokalít na Starhrade. Prebehlo oboznámenie s lokalitou skupinou Sitek a spol.

Prieskum na overenie fám o spojení Liskovskej jaskyne a Likavského hradu dopadol negatívne. Vo 4. východnom vchode bola vykopaná sonda. Z prieskumu bola vypracovaná podrobná fotodokumentácia.

V rajóne boli prichytený jaskyniari z „Českej republiky“, ktorý svoje počínanie argumentovali údajným povolením od ÚŠOP L.Mikuláš.

Bola vznesená požiadavka na návštevu krasu Červených vrchov (Západné Tatry) nakoľko tento celok patrí k OS Ružomberok.

V Ružomberku 30. 1. 1991
Ing. Dušan Mydlo
predseda OS Ružomberok

Zdroj: archív OS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame