05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 1988

záznam z výročnej schôdze OS Ružomberok konanej dňa 20. 1. 1989

Predseda skupiny: Zdenko Hochmuth

 1. Správa o činnosti v Liskovskom krase za rok 1988.
 2. Správa o činnosti speleopotápačskej pracovnej skupiny „východ“ zo rok 1988.

1. Správa o činnosti v Liskovskom krase za rok 1988

Činnosť časti OS v roku 1988 bola sústreďovaná v 3. lokalitách Liskovského krasu.

Zastúpenie: Ing.Mydlo, l.Tvorek, J.Veteška, I.Rek, Š.Gajdoš

Lokality:

 • Liskovská jaskyňa
 • Liskovský kameňolom
 • sondážne prace v 4. Východnom vchode Liskovskej jaskyne

2. Správa o činnosti speleopotápačskej pracovnej skupiny „východ“ zo rok 1988.

Speleopotápačské akcie sa realizovali počas speleopotápačských dní v ránci 19 samostatných akcii. Celkový čas strávený vo vode (i s pobytom v medzisifónových priestoroch) bol cca. 166 hod, čas v difónoch (pod pevným stropom) bol 58.1 hod. Okrem toho sa vránci pracovnej činnosti realizovalo v prepočte na spôsob bežný pri vyhodnocovaní štandartných akcii cca. 25. hod. vo vode resp. 18 h v sifónoch počas 24 speleopot. dní.

Lokality:

 • Jaskyňa Vyvieranie
 • Jaskyňa Slobody – sifón v Pekelnom dóme
 • Jaskyňa Pustá – riečište pod balkónom
 • Jaskyňa Pustá – Pieskové siene
 • Jaskyňa v Hlbokom (Jánska dolina)
 • Gajdova štôlňa (Jaskyňa Teplica pri Jasove)
 • Jaskyňa Milada (Bezodná ľadnica)
 • Jaskyňa Skalistý potok

V Ružomberku 20. 1. 1989
Zdenko Hochmuth
predseda OS Ružomberok

Zdroj: archív OS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame