05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 1987

Predseda skupiny: Zdenko Hochmuth

  1. Správa o činnosti OS Ružomberok pri SSS za rok 1987.
  2. Správa o činnosti v centre (D.Mydlo, J.Veteška, L.Tvorek) za rok 1987.

1. Správa o činnosti OS Ružomberok pri SSS za rok 1987.

V roku 1987 sa činnosť skupiny vyvíjala cestou, ktorá sa prejavila už v roku 1986. Došlo k určitému poklesu aktivít, ktoré je vyjadrené počtom odpracovaných dní x počet členov dosiahol čísla 131 (oproti 183 vlani), čo je čiastočne spôsobené študijnými problémami najaktívnejších členov, ale tiež tým, že organizujeme akcie omnoho efektívnejšie ako v minulosti. S veľkým podielom prác mimo terén, ktorý kontinuálny ukazovateľ neukazuje.

Aktivita organizovaná vedením skupiny sa výlučne realizuje s členov pôsobiacich na východnom Slovensku. Jadro prác tvorí speleopotápacká činnosť na ňu nadväzujúca a len vo volnom čase, keď z hydrologických dôvodov sa potápať nedá, sa realizovali klasické akcie.

Veľa členov nevykázalo činnosť. Táto činnosť sa dá len veľmi ťažko evidovať excentricky položeného centra. (Ružomberok).

Prieskumné práce:

  1. Na prelome roka pokračovala v spolupráci s inými OS. Akcia v Demänovskej doline na spájaní J.Mieru a J.Slobody (Vytvorenie Demänovského jaskynného systému). Na spájaní sa aktívne zúčastňovali Hochmuth, Koľbik a Očaik. Akcia bola úspešne zakončená.
  2. V Demänovskej doline , v zóne objavného ponoru bol na základe predchádzajúceho potápačského prieskumu bol uskutočnený objav cca 250 m chodieb. V spolupráci OS Demänovská dolina sme sa podieľali i na prácach na Kosienkach.
  3. V oblasti Červených vrchov sme uskutočnili iba jednu akciu, ktorá však priniesla čiastkové postupy v Medvedej jaskyni a v Lyžicovom závrte.
  4. Ako po minulé roky sme pracovali v Jelenej priepasti na Ohništi, kde sme vykonali 3 pracovné akcie. Doposiaľ bez prieniku do voľných priestorov.

Zdenko Hochmuth
predseda OS Ružomberok

2. Správa o činnosti v centre (D.Mydlo, J.Veteška, L.Tvorek) za rok 1987.

V roku 1987 boli prevádzané práce, spojené s prieskumom jaskýň na Mníchu, Liskovskej jaskyni a v Jánskej doline.

V priestoroch bývalého kameňolomu bol v júni 1986 objavený otvor na šikmej geologickej poruche. V roku 1987 pokračovali práce v uvoľňovaní vstupu do jaskynného otvoru. Práce sa orientovali aj na ostatné jaskyne v tomto vápencovom lome.

V Liskovskej jaskyni bola vykopaná sonda s cieľom preraziť sa na pôvodné dno v hlinenom kuželi pred vchodom.

Členovia pomáhali Stanislavovi Šrolovi pri prácach na dvoch lokalitách v Jánskej doline.

V Ružomberku 4. 1. 1988
Dušan Mydlo

Zdroj: archív OS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame