05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 1979

Členovia pokračovali v prieskume a v dokumentácii jaskyne Občasná vyvieračka v Červených vrchoch. Vzhľadom k nepriaznivým klimatickým podmienkam kedy bol jaskyňa väčšinou zatopená, uskutočnil sa prieskum niektorých vertikálnych priestorov, znížil a upravil sa vchod, zmapoval sa terén nad jaskynnými priestormi. Niektoré akcie boli venované prieskumu v okolí Prosieckej doliny v Chočských vrchoch, najmä v jaskyni O-4, PV 6; na plošine Svorad objavili neznáme závrty. V rámci ochrany opravili poškodený uzáver do Liskovskej jaskyne. Dvaja členovia sa aktívne podieľali na prípravách a realizácii zahraničnej cesty SSS do Francúzka Jean Bernard ´78. Vedúci skupiny publikoval príspevky v Spravodaji SSS a v zborníku Slovenský Kras. V letnom období bola zorganizovaná letná exkurzia pre poslucháčov PF v Prešove po planinách v Slovenskom Krase.

Zdenko Hochmuth
predseda Oblastnej skupiny Ružomberok

Zdroj: archív OSS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame