05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 1980

tematickým prieskumom krasovej oblasti pod masívom Goryčkovej v Západných Tatrách objavili ružomberskí jaskyniari 7 menších jaskýň v dĺžke 10 – 30 m, ktoré zamerali. V jaskyni Občasná vyvieračka v Červených vrchoch znížili prepad, zdokonalili systém čerpania troch zaplavených sifónov, potápačským prieskumom podplávali 24 m ponoreného riečiska štvrtého sifónu a zamerali polygón na povrchu nad jaskyňou. V oblasti nad Občasnou vyvieračkou objavili dve jaskyne v dĺžke 50 a 110 m so zachovalou sintrovou výzdobou. Súčastne dokončili dokumentáciu známych jaskýň v Prosieckej doline. Vedúci skupiny RNDr. Hochmuth je autorom odborných správ o expedícii Jeran Bernard a Gouffre Berger, realizoval dve prednášky, publikoval príspevky v Slovenskom krase, Spravodaji SSS a iných časopisoch.

Zdenko Hochmuth
predseda Oblastnej skupiny Ružomberok

Zdroj: archív OSS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame