05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 1978

Činnosť skupiny sa v roku 1977 značne zaktivizovala. Veľmi úspešný bol prieskum v Červených vrchoch v Západných Tatrách. V jaskyni Občasná vyvieračka pod Rozpadlým grúňom sa podarilo čerpaním prekonať druhý a tretí sifón, čím sa objavilo 250 m nových v súčasnosti už zameraných chodieb. Tým vzrástla dĺžka jaskyne na 300 m a stala sa tak najvýznamnejšou a najdlhšou jaskyňou na čsl. Strane Červených vrchov. Štyri akcie boli venované jaskyni O-3 v Chočských vrchoch, kde sa sondovacími prácami prekonal nános na konci jaskyne, ktorá ma v súčasnosti dĺžku 45 m. V rámci ochrany krasových javov sa realizoval revízny výskum Liskovskej jaskyne. Exkurzná činnosť skupiny je zastúpená zostupom do Veľkej a Malej Žomboje, Malej Bifke a Zvonice. Členovia navštívili jaskyne v Čechách a Moravskom krase. Vedúci publikoval príspevky o výsledkoch práce skupiny v Slovenskom Krase XV a Spravodaji SSS.

Zdenko Hochmuth
predseda Oblastnej skupiny Ružomberok

Zdroj: archív OSS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame