05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 1977

V rámci prípravy na expedíciu Monte Canin sa väčšina členov zúčastňovala kontrolných akcií, pričom absolvovali zostup do priepasti Záskočie, Pustá a Brázda. V Červených vrchoch v Západných Tatrách odčerpaním vody z Občasnej vyvieračky objavili 55 m nových chodieb a preskúmali niekoľko menších krasových javov. Uskutočnili povrchový prieskum časti Humenského pohoria a zdokumentovali objavené krasové javy. Kultútno-výchovná činnosť sa realizovala propagáciou expedície Monte Canin, príspevkami do zborníka Slovenský Kras, Spravodaja SSS, Geografického časopisu a prednáškovou činnosťou…

Zdenko Hochmuth
predseda Oblastnej skupiny Ružomberok

Zdroj: archív OSS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame