05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 1976

Speleologická činnosť skupiny sa rozvíjala v súlade s plánom činnosti, ktorý bol operatívne miestami pozmenený. V Liskovskej jaskyni skupina zamerala asi 400 m chodieb a zdokumentovala všetky lokality, ktoré ostávali nedokončené v spádovej oblasti Ružomberok.

V súvise s pobytom niektorých členov skupiny na východnom Slovensku, zdokumentovali jaskyne Vyšná Hurka č.1 a 2. pri Beňatinej, jaskyne Veľká a Malá Artajama pri Brekove, priepasť pod Hajagošom, Lipoveckú jaskyňu a Kavečanskú jaskyňu.

V Prosieckej doline po šiestich rokoch sondovania skupina prenikla konečne do voľných priestorov, avšak zatiaľ menšieho rozsahu. V Červených vrchoch v spolupráci so skupinami Rimavská sobota a Zvolen preskúmali a zdokumentovali Ľadovú priepasť a objavili rad menších jaskýň v závrtoch na Kresanici. V rámci exkurznej činnosti podieľali sa členovia skupiny na organizácii a usporiadaní zostupu do Veľkej Bifky, zostupu do jaskyne István-lápa a zameraní priepasti Bányász v MĽR a v Poľsku prechodu jaskyňou Czerna. Členovia skupiny publikovali výsledky svojej činnosti v Geografickom časopise, Slovenskom krase, Spravodaji SSS a Krásach Slovenska. Usporiadali dve prednášky v Bratislave a Prešove s krasovou tematikou a viedli jednu exkurziu po Slovenskom krase.

Zdenko Hochmuth
predseda Oblastnej skupiny Ružomberok

Zdroj: archív OSS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame