05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 1975

V súlade s plánom práce skupina usporiadala priebežne počas celého roka krátke výpravy do Liskovskej jaskyne s cieľom jej ďalšieho prieskumu, archeologického a zoologického výskumu a zamerania. V oblasti Biela Skala zdokumentovala všetky volne prístupné jaskyne v počte 40, ktoré sú nateraz v štádiu spracovávania. V spolupráci s oblastnou skupinou č.14 Zvolen usporiadala dve prieskumné akcie do Červených vrchov. Okrem prieskumnej činnosti sa skupina zameriavala aj na exkurzie, z ktorých najvýznamnejšie sú: účasť Z. Hochmutha na zimnej výprave do Záskočia a dvojtýždené expedícia skupiny v letných mesiacoch do Bulharska a Rumunska.

Zdenko Hochmuth
predseda Oblastnej skupiny Ružomberok

Zdroj: archív OSS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame