05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 1985

V krasovej oblasti Červených vrchov sondovali v jaskyniach Zadný úplaz a Suchá diera. Podmienky jaskyne Občasná vyvieračka upravili tak, aby v prvých mesiacoch roka mohli realizovať čerpací pokus vo 4. sifóne. Členovia spolupracovali s inými skupinami na prieskume a dokumentácii Malužinskej a Jelenej jaskyne. Niektorí členovia sa venujú aktívnemu potápaniu s cieľom získať potrebnú kvalifikáciu.

Zdenko Hochmuth
predseda Oblastnej skupiny Ružomberok

Zdroj: archív OSS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame