05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 1984

Členovia skupiny i naďalej skúmali krasové javy Červených vrchov, najmä tie, ktoré môžu byť zdrojnicami vôd vyvierajúcich v Rozpadlej doline. Čiastkové postupy dosiahli v jaskyni Zadný úplaz a Medvedia. Pokusy o preniknutie do nových priestorov v jaskyni Vyšná Kresanica boli neúspešné. Členovia skupiny spolupracovali na zameraní sifónu Brestovskej jaskyne, pracovne navštevujú krasové územie prešovskej skupiny.

Zdenko Hochmuth
predseda Oblastnej skupiny Ružomberok

Zdroj: archív OSS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame