05.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 1982

Rozsiahlou prieskumnou akciou bol opakovaný potápačský pokus o prienik 4. sifóna jaskyne Občasná vyvieračka v Červených vrchoch. Pokus nepriniesol nové objavy. Čiastkové postupy v podzemí priniesli sondážne práce v priepasti Vyšná Kresanica a v závrte KR – 11. Jaskyniari urobili povrchový prieskum krasových javov v oblasti Šiprúňa vo Veľkej Fatre. Vedúci skupiny dr. Z. Hochmuth sa podieľal značnou mierov na dokumentácii priestorov za sifónom v Brestovskej jaskyni ako aj pri organizovaní a realizácii študijnej cesty SSS roku 1981 do Španielska. Súčastne sa aktívne podieľal na vývoji lezeckých pomôcok a karbidového osvetlenia.

Zdenko Hochmuth
predseda Oblastnej skupiny Ružomberok

Zdroj: archív OSS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame