04.01.2022

SPRÁVA O ČINNOSTI 1973

Skupina venovala pozornosť v uplynulom roku dokumentácii krasových javov, v rámci ktorej boli zdokumentované všetky doteraz známe jaskyne v južnej časti Chočských vrchov a ku skupine priliehajúcej časti vo Veľkej Fatre. K registrácii v MSK odovzdali evidenčné lístky týchto krasových javov: Kavčia jaskyňa, jaskyňa nad Martinčekom, jaskyňa nad Likavkou, Stankovianska jaskyňa, jaskyňa vo Veľkej skale, Sintrová jaskyňa v Prosieckej doline, Závrty v sedle na Vrch, Závrty na Bukovine, jaskyne v lome na Bielom Potoku, Veľká priepasť, Puklinová priepasť, Salamandria priepasť na Meškove, jaskyne Vlčia skala č.1,2,3, jaskyne nad Patočinami č. 1,2,3, jaskyne nad Žlabinách č.2-5, a jaskyne v skalách Havránkach č.1-7. V Liskovskej jaskyni zmapovali Zanvitove chodby, objavili Jazernú chodbu a venovali sa mikroklimatickým pozorovaniam. V Prosieckej doline pokračovali v prieskumných prácach v jaskyni O-3.

V Červených vrchoch uskutočnili dve viacdňové akcie, zamerané hlavne na prieskum Snežnej priepasti. Pre vysoký stav snehu sa pokus nemohol uskutočniť. Objavili však v tejto časti priepasť na Rozpadlom grúni, zatiaľ hlbokú 10 m, ale s nádejným pokračovaním a uskutočnili sondážne práce aj v Suchej diere.

V rámci overovacích skúšok svojpomocne zhotovenej kladky, zostúpili na dno priepasti na Ohništi v Nízkych Tatrách. Zostup opakovali aj pri skúške nového vrátku na mechanický pohon, ktorý skonštruovala oblastná skupina č.14 Zvolen. V spolupráci s jaskyniarmi s Bratislavy uskutočnili aj zostup do priepasti v Kozej jaskyni na Kozích chrbtoch. Ďalšie zostupy realizovali do Bystrianskeho závrtu a do Pustej priepasti v Demänovskej doline.

S počtom akcií sa v uplynulom roku zaradila sa táto skupina medzi najaktívnejšie…

Zdenko Hochmuth
predseda Oblastnej skupiny Ružomberok

Zdroj: archív OSS Ružomberok

Sledujte nás na Instagrame