V prípade potreby volajte nonstop dispečing HZS na tiesňové číslo 18300

Horská záchranná služba vznikla dňom 1.1.2003 so sídlom v Poprade a v zmysle § 3 Zákona č. 544/2002 Z. z. vykonáva svoju záchrannú činnosť vrátane jaskýň a priepastí. Ďalšie informácie je možné získať na www.hzs.sk

Na základe potvrdenia o akreditácii Ministerstva školstva Slovenskej republiky a vyškolenia záchranárov po prvý raz v histórii na území Slovenska štát garantuje záchranu osôb aj v jaskynnom prostredí svojou špecializovanou profesionálnou organizáciou rezortu Ministerstva vnútra.

Metodické techniky a postupy záchrannej činnosti vychádzajú z francúzskej školy speleologickej jednolanovej techniky. Materiálne a technické vybavenie sa postupne buduje a dopĺňa tak, aby bolo kompatibilné s materiálmi používanými pri záchrannej činnosti v jaskyniach v krajinách EÚ.

Metodickú činnosť, školenia a cvičné akcie zastrešuje školiace stredisko HZS. Jeho súčasťou je speleologická komisia, pracujúca v zložení:

Jozef Knap, Ivan Krajčír, Ivan Račko, Milan Sekelský a Gustáv Štibrányi.
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Veľmi úzka profesná spolupráca je s poľským TOPR zo Zakopaného.

Jaskynnú záchrannú skupinu JZS tvoria 2 družstvá profesionálnych záchranárov z jednotlivých oblastných stredísk HZS, ktorí si rozšírili špecializáciu aj na výkon speleozáchrany.

Pre informáciu členov SSS uvádzam v tabuľke základné informácie o zložení skupiny.

Zloženie skupiny
oblastné stredisko- funkcia meno a priezvisko mobil
školiace stredisko-Vedúci JZS RNDr. Ivan Račko 0903 62 44 11
školiace stredisko-Lekár HZS MUDr. Marcel Sedlačko 0903 62 42 90
Vysoké Tatry Brejčák Jozef 0903 62 48 88
Vysoké Tatry Lipták Eduard 0903 62 48 53
Vysoké Tatry Trgiňa Igor 0903 62 48 76
Západné Tatry náčelník OS HZS Kostka Ján 0903 62 48 48
Západné Tatry Mgr. Šróba Rastislav 0903 62 48 65
Nízke Tatry Velkov Pavel 0903 62 48 17
Nízke Tatry Ilanovský Ján 0903 62 53 64
Nízke Tatry Nemčok Miroslav 0903 62 45 23
Nízke Tatry Sekelský Michal 0903 62 45 29
Nízke Tatry Staroň Milan 0903 94 11 33
Malá Fatra Budiak Roman 0904 52 65 47
Malá Fatra Šupica Jozef 0903 62 42 92
Veľká Fatra Černák Branislav 0903 62 43 41
SLP odborný pracovník Ing. Švanda Roman 0903 62 44 51
Slovenský Raj náčelník OS HZS Bulej Peter 0903 62 46 00
Slovenský Raj Nemec Peter 0903 62 41 08

HZS, i ja osobne, máme úprimný záujem na úzkej a dobrej spolupráci a vzťahoch so Slovenskou speleologickou spoločnosťou, ako jej jednotlivými členmi, tak aj oblastnými skupinami a speleoklubmi. Naša činnosť, s výnimkou nepredvídaných okolností, sa riadi ročným plánom činnosti ako z hľadiska organizačného, tak i z hľadiska finančného krytia aktivít. Pri našej činnosti v krasových oblastiach vždy radi uvítame doprovod domácich jaskyniarov pôsobiacich v danej oblasti a naopak, môžete si byť istí, že našu činnosť budeme vykonávať bez snahy o „pirátenie“. Viacerí z nás sú tiež členmi SSS a tak veľmi dobre vieme, že na dobré vzťahy medzi jaskyniarmi je niekedy dôležitejšie dodržiavať zákony neuverejnené v zbierke zákonov...

Pre úplnosť informácie uvádzam aj kontakty na významných záchranárov poľského TOPR so sídlom v Zakopanom a tiež členov SSS s platnou odbornou spôsobilosťou na výkon speleozáchrany.

TOPR a SSS
Organizácia meno a priezvisko mobil
TOPR Roman Kubin 0048 693 70 40 35
TOPR Marcin Józefowicz 0048 605 19 00 71
TOPR Robert Kidoń 0048 601 80 03 85
TOPR Witold Cikowski 0048 603 66 97 34
SSS Pavel Herich 0905 35 69 07
SSS Roman Hlavna 0905 58 64 05
SSS Jozef Knap 0903 51 80 83
SSS Ing. Ivan Král 0903 61 38 35
SSS Ing. Michal Lopčiansky 0903 61 66 59
SSS Ľubomír Rybanský 0903 57 59 72
SSS Ján Šmoll 0903 51 22 83

Na záver by som chcel úprimne poďakovať niektorým členom SSS za pochopenie a všestrannú pomoc pri našej doterajšej činnosti:

  1. Gustovi Štibrányimu hlavne za nezištnú pomoc a podporu pri vzniku jaskynnej záchrannej skupiny HZS a spoluprácu pri tvorbe metodiky a činnosť pri skúškach odbornej spôsobilosti,
  2. Speleoklubu Slovakia – Bystrá: hlavne Milanovi Štécovi, Martinovi Högerovi, Michalovi Reckému a Ferdinandovi „Nandovi“ Jirmerovi pri akciách v Jaskyni mŕtvych netopierov s vytvorením perfektného zázemia,
  3. Speleoklubu Slovenský raj hlavne Viktorovi Danielovi so synom za ochotu, spoluprácu a trpezlivosť a porozumenie pri akciách v Stratenskej jaskyni,
  4. Ing. Ľubovi Očkaikovi, Jozefovi Knapovi, Maťovi Rybanskému, Jánovi Šmollovi, i ďalším nemenovaným, ktorí neváhali pomôcť.

Ivan Račko
člen HZS

Oznamy

Vitajte na novej stránke OSS Ružomberok. Stránku sme pre Vás aktualizovali, aby bolo jej prezeranie príjemnejšie aj na mobilných zariadeniach.

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme rozvíjať jaskyniarsku činnosť v oblasti Ružomberka.

Prečítajte si viac...

Pripojte sa k nám na Facebooku

Štatistiky

Kontaktujte nás

Ak sa Vám páči to čo robíme a radi by ste sa dozvedeli viac, pridali sa k nám pri poznávaní podzemných svetov, prípadne by Vás zájímalo čosi iné, budeme radi, keď nás kedykoľvek kontaktujete!

Kontaktné informácie

© 2001-2021, OSS Ružomberok, webdesign INTELI.SK