Jaskyne v okolí Ružomberka

Všetko čo sa napísalo o našich jaskyniach za posledných 300 rokov... (od roku 1736 až po rok 1999)

Číslo Informácie
4. ANDAHÁZY, P., 1994: Prosiecka dolina a jej okolie. Sinter, 2, Liptovský Mikuláš, 58-60.
5. ANDAHÁZY, P., 1995: Prosiecka dolina a jej okolie. Sinter, 3, Liptovský Mikuláš, 38-40.
48. BÁRTA, J., 1955c: K otázke pravekého osídlenia Liskovskej jaskyne v Chočskom pohorí. Geografický časopis 7, 3-4, Bratisava, 185-193.
66. BÁRTA, J., 1963: Desať rokov speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV. Slovenský kras, 4, Martin, 87-97.
70. BÁRTA, J., 1968: Pravek Liptova. Krásy Slovenska, 45, 7, Bratislava, 253-257.
71. BÁRTA, J., 1969: Slovenské jaskyne v Slovenskom národnom povstaní a v druhej svetovej vojne. Krásy Slovenska, 46, 8, Bratislava, 282-287.
72. BÁRTA, J., 1970: Nešťastie a smrť v jaskyniach. Krásy Slovenska, 47, 5, Bratislava, 230-233, 238.
73. BÁRTA, J., 1971: Archeologické výskumy v jaskyni na Mníchu. Krásy Slovenska, 48, 7, Bratislava, 331.
76. BÁRTA, J., 1973a: Druhé desaťročie intezívnej speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV v Nitre (1962-1971). Slovenský kras, 11, Martin, 85-98.
78. BÁRTA, J., 1974: Storočné jubileum archeologických výskumov v jaskyniach na Slovensku. Krásy Slovenska, 51, 12, Bratislava, 560-565.
80. BÁRTA, J., 1975a: Sto rokov archeologického výskumu v jaskyniach na Slovensku. Slovenský kras, 13, Martin, 3-36.
90. BÁRTA, J., 1981b: Najstaršie osídlenie slovenských jaskýň. Krásy Slovenska, 58, 1, Bratislava, 38-39.
97. BÁRTA, J., 1986: Prehľad histórie archeológie a paleontológie v jaskyniach na Slovensku do r. 1945. Spravodaj SSS, 17, 1-2, Martin, 56-62.
105. BÁRTA, J., 1994: Nové poznatky o pravekom osídlení Liskovskej jaskyne. Český kras, 20, Beroun, 5-8.
107. BÁRTA, J., 1995a: Stratigraphie der Höhlensedimente und ihr Beitrag für die Archäologie der slowakischen Urzeit. Proceedings, International Symposium "Caves and Man", Liptovský Mikuláš, 67-69.
109. BÁRTA, J., 1996b: Liptovské jaskyne v praveku. Kras a jaskyne, výskum, využívanie a ochrana. Zborník referátov, Liptovský Mikuláš, 31-35.
110. BÁRTA, J. - BÁNESZ, L., 1971: Výskum staršej a strednej doby kamennej na Slovensku. Slovenská archeológia, 19, 2, Bratislava, 291-317.
116. BEL, M., 1736: Notitia Hungariae... T.2. Vienna Austriae.
140. BELLA, P., 1996b: Geomorfologický význam a problémy genézy Demänovskej jaskyne slobody. Sprístupnené jaskyne, výskum, ochrana a využívanie. Zborník referátov. Medzev, 46-52.
147. BELLA, P. - GAÁL, Ľ., 1994: Úplne a čiastočne zanikunuté jaskyne na Slovensku. Slovenský kras, 32, Žilina, 177-192.
183. BENICKÝ, V., 1941e: Prosiecka dolina a jej krasové zjavy. Krásy Slovenska, 19, 8, Zvolen, 182-186.
186. BENICKÝ, V., 1943-1944c: Liskovská jaskyňa. Krásy Slovenska, 22, 6-7-8, Martin, 156-157.
215. BENICKÝ, V., 1961c: Farbenie Prosiečanky. Slovenský kras, 3, Martin, 170.
269. BRODŇANSKÝ, J., 1969c: Jaskyňa v Šípe pri Žaškove. Slovenský kras, 7, Martin, 99-100.
271. BRODŇANSKÝ, J., 1969d: Z činnosti jaskyniarskej skupiny v Dolnom Kubíne. Slovenský kras, 7, Martin, 161-167.
350. DARULA, S., 1970: Jaskyňa na Čebrati. Manuskript, SVŠ, Ružomberok.
413. DROPPA, A., 1964a: Príspevok ku štúdiu kaňonovitých údolí v krasových oblastiach Západných Karpát. Československý kras, 15, Praha, 93-104.
419. DROPPA, A., 1966a: Výskum krasových foriem Ludrovskej doliny v Nízkych Tatrách. Československý kras, 17, Praha, 82-95.
424. DROPPA, A., 1970: Do podzemných tajov Ludrovskej doliny. Krásy Slovenska, 47, 9, Bratislava, 396-399.
425. DROPPA, A., 1971a: Geomorfologický výskum Liskovskej jaskyne v Liptovskej kotline. Československý kras, 20, Praha, 75-84.
557. GAÁL, Ľ., 1997a: The model of development of basalt caves by slope movements. Proceedings of the 12th International Congress of Speleology, 1, La Chaux-de-Fonds, 464.
576. GAISLER, J. - HANÁK, V., 1973: Apercu de chauves-souris des grottes slovaques. Slovenský kras, 11, Martin, 73-84.
577. GAJDOŠ, Š. - POLÓNYOVÁ, M., 1994: Hradište sa otvorilo. Spravodaj SSS, 25, 2, Liptovský Mikuláš, 12-14.
598. GULIČKA, J., 1975: Fauna slovenských jaskýň. Slovenský kras, 13, Martin, 37-85.
678. HLAVÁČ, J., 1994a: Jaskyňa Chladných očí. Sinter, 2, Liptovský Mikuláš, 15-16.
680. HLAVÁČ, J. - HOCHMUTH, Z. - VOZÁRIK, P. - VALAŠTIAK, M., 1983: Exkurzný sprievodca krasom Západných Tatier a Chočských vrchov. Spravodaj SSS, 14, 1, Liptovský Mikuláš, 1-23.
683. HOCHMUTH, Z., 1969: Z činnosti jaskyniarskej skupiny v Ružomberku. Slovenský kras, 7, Martin, 175-178.
685. HOCHMUTH, Z., 1970a: Z činnosti oblastnej skupiny č. 12 - Ružomberok. Spravodaj SSS, 1, 2, Liptovský Mikuláš, 26-29.
686. HOCHMUTH, Z., 1970b: Z činnosti oblastnej skupiny č. 12 Ružomberok. Spravodaj SSS, 1, 3-4, Liptovský Mikuláš, 36-37.
687. HOCHMUTH, Z., 1971b: Jaskyňa na Smrekove. Spravodaj SSS, 2, 3, Liptovský Mikuláš, 9-13.
688. HOCHMUTH, Z., 1971a: Krasové javy v Prosieckej doline. Spravodaj SSS, 2, 2, Liptovský Mikuláš, 8-19.
690. HOCHMUTH, Z., 1973: Krasové javy Prosieckej doliny. Krásy Slovenska, 50, 11, Bratislava, 500-502.
692. HOCHMUTH, Z., 1974b: Priepasti na Meškove vo Veľkej Fatre. Slovenský kras, 12, Martin, 222-231.
695. HOCHMUTH, Z., 1976a: Jaskyne v travertínoch pri Bielom potoku. Československý kras, 27, Praha, 116-119.
696. HOCHMUTH, Z., 1976b: Krasové javy v centrálnej časti Veľkej Fatry. Slovenský kras, 14, Martin, 147-157.
697. HOCHMUTH, Z., 1976c: Priepasťové jaskyne na Bielej skale vo Veľkej Fatre. Československý kras, 27, Praha, 113-116.
698. HOCHMUTH, Z., 1977a: Jaskyne v Liskovskom kameňolome. Slovenský kras, 15, Martin, 129-134.
714. HOCHMUTH, Z., 1990b: Krasové javy. Chočské vrchy - Liptovská Mara. Turistický sprievodca ČSFR, Bratislava, 20-23.
719. HOCHMUTH, Z., 1993a: Krasové javy masívu Salatína v Nízkych Tatrách. Spravodaj SSS, 24, 3, Liptovský Mikuláš, 7-12.
723. HOCHMUTH, Z., 1994b: Jaskyne vo východnej časti Kraľovianskej Kopy. Spravodaj SSS, 25, 2, Liptovský Mikuláš, 9-11.
724. HOCHMUTH, Z., 1994a: Krasové javy v doline horného toku Revúcej a jej prítokov. Slovenský kras, 32, Žilina, 163-171.
772. HOLÚBEK, P., 1994c: Nové jaskyne v Šípskej Fatre. Spravodaj SSS, 25, 1, Liptovský Mikuláš, 28-30.
801. HOLÚBEK, P. - KOVÁČIK, M., 1995a: Príspevok k poznaniu malých jaskýň vo východnej časti Chočských vrchov. Spravodaj SSS, 26, 1, Liptovský Mikuláš, 23-24.
824. HORVÁTH, D., 1951: Osud malých jaskýň. Krásy Slovenska, 28, 10, Bratislava, 251-252.
825. HOUDEK, F., 1921: Liskovská jaskyňa pod Mníchom. Krásy Slovenska, 1, 9-10, Liptovský Mikuláš, 218-219.
826. HOUDEK, I., 1923: Liskovská jaskyňa. Krásy Slovenska, 3, 4, Liptovský Mikuláš, 183-184.
868. JALOVÝ, J., 1951: Z toulek slovenskými krasy. Československý kras, 4, Praha, 195-197.
882. JANÁČIK, P., 1968c: Zpráva o výskume a o prieskumných sondovacích prácach v Liskovskej jaskyni. Slovenský kras, 6, Martin, 83-86.
886. JANÁČIK, P. - ŠROL, S., 1963: Výskum Liskovskej jaskyne. Krásy Slovenska, 40, 4, Bratislava, 150-151.
888. JANÁČIK, P. - ŠROL, S., 1965a: Zpráva o speleologickom výskume priepastí a jaskýň v západnej časti Chočského pohoria. Geografický časopis, 17, 1, Bratislava, 83-85.
889. JANÁČIK, P. - ŠROL, S., 1965b: Zpráva o výskume Liskovskej jaskyne. Slovenský kras, 5, Martin, 109-110.
899. JANOŠKA, M., 1923a: Praobydleniská v Liptove. Krásy Slovenska, 3, 1, Liptovský Mikuláš, 1-13.
923. KADAVÝ, J., 1873: Eine Höhle im Berge Mnich bei Rosemberg in Ungarn (Aus einem Briefe an D.Stur), Verhandlungen der k.k. geologischen Reichsanstalt, Wien.
1068. KRATOCHVÍL, Z., 1961: Krasové javy v Ludrovskej doline. Slovenský kras, 3, Martin, 115-119.
1119. KULLMAN, E. - ZAKOVIČ, M., 1974: Hydrogeológia Chočského pohoria. Západné Karpaty, séria hydrogeológia a inžinierska geológia, 1, GÚDŠ, Bratislava, 65-113.
1131. KUSKA, J., 1921: O jaskyni na Čebrati pri Ružomberku. Krásy Slovenska, 1, 11-12, Liptovský Mikuláš, 264-265.
1151. LALKOVIČ, M., 1985: Príspevok k hostórii merania a mapovania jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, 23, Martin, 145-170.
152. LALKOVIČ, M., 1987: Meranie a mapovanie jaskýň na Slovensku v rokoch 1919 - 1944. Slovenský kras, 25, Martin, 109-134.
1168. LALKOVIČ, M., 1996: Formovanie záujmu o jaskyne v kontexte rozvoja speleológie na Slovensku. Kras a jaskyne, výskum, využívanie a ochrana. Zborník referátov, Liptovský Mikuláš, 19-26.
1314. MAJLÁTH, B., 1874: Tanulmányok az ember eredetének történetéböl, Archeológiai közlemények 9, Budapešť, 1-16.
1333. MICHOVSKÁ, J. - SLÁDEK, J., 1957: Přehled speleologických a krasových prací za rok 1954-1955. Československý kras, 10, Praha, 71-73.
1545. PILOUS, V., 1985: Morfogenetická typizace pramenitivých, pěnovcových a travertínových forem reliefu. Rozpravy ČSAV, ř. MPV, 95, 4, Praha.
1576. PRIKRIL, Ľ.V., 1984: Matej Bell a jaskyne na Slovensku. Slovenský kras, 22, Martin, 5-24.
1577. PRIKRIL, Ľ.V., 1985: Dejiny speleológie na Slovensku. VEDA, Bratislava.
1579. PRIMICS, G., 1890: A barlagi medve (Ursus spelaeus Blumenb.) nyomai hezánkban, Földtani közlöny 20, Budapest, 145-173.
1613. REHMAN, A., 1895:Ziemie dawnej Polski i sasiednich krajów slowianskich opisane pod wzgledem fizyczno-geograficznym, Czešč pierwsz: Karpaty (Karpaty opisane pod wzgledem fizyczno-geograficznym), Lwów, 657.
1795. SZUNYOG, J., 1996: Jaskyňa Hričkov. Spravodaj SSS, 27, 2, Liptovský Mikuláš, 11-13.
1796. SZUNYOG, J., 1997: Tunelová jaskyňa. Spravodaj SSS, 28, 3, Liptovský Mikuláš, 30-31.
1797. SZUNYOG, J., 1998: Jaskyňa O-3 stale láka jaskyniarov. Spravodaj SSS, 29, 2, Liptovský Mikuláš, 16-18.
1829. ŠROL, S., 1965: Z činnosti jaskyniarskej skupiny v Liptovskom Mikuláši. Slovenský kras, 5, Martin, 119-120.
1830. ŠROL, S., 1968: Z činnosti jaskyniarskej skupiny v Liptovskom Mikuláši. Slovenský kras, 6, Martin, 136.
1848 TEREKOVÁ, V., 1982: Hydrochemické pomery vyvieračky v Proslieckej doline v Chočskom pohorí. Spravodaj SSS, 13, 1, Liptovský Mikuláš, 5-11.
1850. TEREKOVÁ, V., 1983: Tvorba chemizmu mezozolika Chočských vrchov. Slovenský kras, 21, Martin, 61-77.
1972. VÍTEK, J., 1972: Rozsadlinové jeskyně na Čierném kameni ve Velké Fatre. Československý kras, 27, Praha, 111-113.
1995. VOLKO-STAROHORSKÝ, J., 1909: Neolitická jaskyňa v Liptove, jej poloha a magurský pieskovec. Časopis muzeálnej slovenskej spoločnosti, 12, 2, Martin, 18-25.
2037. ZAJONC, I., 1970: Výsledky zoololgického prieskumu v Liskovskej jaskyni. Slovenský kras, 8, Martin, 102-105.

Použitá literatúra:

  • BELLA, P., - HOLUBEK, P., 1999: Zoznam jaskýň na Slovensku. Ministerstvo životného prostredia SR, Ekopress, Bratislava, s. 268

Nezaradená literatúra v zozname jaskýň na webe

Nová literatúra po roku 1999

Číslo Informácie
1a. JUREČKA, M., 2000: Jaskyňa Chladných očí. Spravodaj SSS, 31, 2, Liptovský Mikuláš, 36-38.
2b. JUREČKA, M., 2000: Prieskum a uzatvorenie Liskovskej jaskyne. Spravodaj SSS, 31, 3, Liptovský Mikuláš, 36-38.
3c. JUREČKA, M., 2000: Výročná správa z výskumu Liskovskej jaskyne. Archív SMOPaJ Liptovský Mikuláš, 1-5.
4d. SZUNYOG, J., 2001: Postup v jaskyni O-3 v Prosieckej doline. Spravodaj SSS, 32, 2, Liptovský Mikuláš, 20-23.
5e. JUREČKA, M., 2001: Jaskyne v Ludrovskom Kohúte. Spravodaj SSS, 32, 3, Liptovský Mikuláš, 32-34.
6f. JUREČKA, M., 2001: Výsledky prieskumnej činnosti v Liskovskej jaskyni (1.). Spravodaj SSS, 32, 4, Liptovský Mikuláš, 13-18.
7g. JUREČKA, M., 2002: Výsledky prieskumnej činnosti v Liskovskej jaskyni (2.). Spravodaj SSS, 33, 1, Liptovský Mikuláš, 30-35.
8h. JUREČKA, M., 2002: Jaskyňa Veľkých puklín. Spravodaj SSS, 33, 2, Liptovský Mikuláš, str. 7-8.
9i. JUREČKA, M., 2002: Jaskyňa v Lučanskom vodopáde. Spravodaj SSS, 33, 3, Liptovský Mikuláš, str. 27-29.
10j. JUREČKA, M. - JUREČKA, P., 2002: Slovenské národné povstanie a Liskovská jaskyňa. Spravodaj SSS, 33, 4, Liptovský Mikuláš, str. 27-30.
11k. JUREČKA, M., 2003: Jaskyňa v Tesnom. Spravodaj SSS, 34, 1, Liptovský Mikuláš, str. 46-47.
12l. JUREČKA, M., - PIOVARČI, E. 2003: Malofatranský prielom v Camberovej sonde. Spravodaj SSS, 34, 4, Liptovský Mikuláš, str. 6-11.
13m. JUREČKA, M., - PIOVARČI, E. 2003: Priebeh sondovacích prác v Camberovej sonde pri Liskovskej jaskyni. Speleo, 38, Praha, str. 5-9.
14h. JUREČKA, M., 2005: Objav pokračovania na Západnom konci Liskovskej jaskyne. Spravodaj SSS, 37, 1, Liptovský Mikuláš, str. 60-61.

Oznamy

Vitajte na novej stránke OSS Ružomberok. Stránku sme pre Vás aktualizovali, aby bolo jej prezeranie príjemnejšie aj na mobilných zariadeniach.

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme rozvíjať jaskyniarsku činnosť v oblasti Ružomberka.

Prečítajte si viac...

Pripojte sa k nám na Facebooku

Štatistiky

Kontaktujte nás

Ak sa Vám páči to čo robíme a radi by ste sa dozvedeli viac, pridali sa k nám pri poznávaní podzemných svetov, prípadne by Vás zájímalo čosi iné, budeme radi, keď nás kedykoľvek kontaktujete!

Kontaktné informácie

© 2001-2021, OSS Ružomberok, webdesign INTELI.SK