Výročné správy

dec
2000

Správa o činnosti 2000

Po výročnej schôdzi v roku 1999 sa Miroslav Jurečka sa ako jediný zástupca SCHV zúčastnil Meračského kurzu v Moldavskej jaskyni, ktorý viedol predseda SSS Dr. Z.Hochmuth. Po osvojení základných meracích metód sme mohli zamerať niekoľko menších objavov v Liskovskej jaskyni.

Čítať ďalej...

dec
1998

Správa o činnosti 1998

  • Prieskum lokalít v oblasti Ružomberka
  • Práca v Liskovskej jaskyni
  • Nácvik jednolanovej techniky
  • Jaskyniarsky týždeň v Prosieckej doline

Zhrnutie

Čítať ďalej...

jan
1998

Správa o činnosti 1997

  • Práca na nových lokalitách na Jaziercoch a na Podsuchej - v tejto oblasti boli preskúmané s časti objavené pukliny.
  • Pokračovanie prieskumu a prác v lokalitách na vrch Mních, v Liskovskej jaskyni a v Prosieckej doline.

Najatraktívnejšia bola práca v krúžku mladých speleológov pri ZŠ Roveň pod vedením Branislava Petráka, Petra Mahúta, Michala Dorniaka. Pokračoval výcvik mladých speleológov v základoch jaskyniarstva a oboznamovania sa s už objavenými jaskyňami

Čítať ďalej...

dec
1996

Správa o činnosti 1996

Schôdzu otvoril a viedol vedúci OS Ružomberok Milan Ridoška. Po úvode rozviedol diskusiu činnosti za rok 1996 a informoval o zmene výboru. Do diskusie sa zapojili aj ostatný členovia.

Čítať ďalej...

jan
1996

Správa o činnosti 1995

záznam z výročnej schôdze OS Ružomberok konanej dňa 27.12.1996

V roku 1995 sa členská základňa skladala najmä z členov: Ridoška, Rek, Petrák.
Zaoberali sa väčšinou záujmovou činnosťou pri vední krúžku "Mladý speleológ" pri DDM v Ružomberku. Zúčastňovali sa s ním na akciách ako teoreticky tak aj prakticky.

Čítať ďalej...

sep
1993

Správa o činnosti 1993

Predseda OS poprosil prítomných o uvolnenie z funkcie predsedu. Ako dôvod uviedol:

OS Ružomberok patrila už od svojich začiatkov k najlepším OS, čo sa týkalo činnosti prác v jaskyni a zlepšovacích návrhov. Zásluhy na tejto činnosti mali všetci členovia skupiny, včetne dobrých predsedov - ako bol Z. Hochmuth a D.Mydlo. Mnohí sa dostali aj za hranice, kde spravili tiež dobré meno.

Čítať ďalej...

feb
1992

Správa o činnosti 1991

roku 1991 sa stabilizovala členská základňa, keď ku decembru 91´ dosiahol stav aktívnych členov počet 22. V záujmovom zameraní pokračovali tri prúdy, keď činnosť I.Reka, J.Reka, Š. Gajdoša a Š. Ridošku bola hlavne zameraná na prácu s krúžkom mladých speleológov. V roku uskutočnili hlavne poznávacie akcie, pričom venovali nepodstatnú časť akcii v zdokonaľovaní lezeckej techniky. Táto časť OS sa aktívne zúčastňovala akcii, organizovaných SSS a MSKaJ pre potreby jaskyniarov a OS.(Jaskyniarsky týždeň, Lezecké dni).

Čítať ďalej...

jan
1991

Správa o činnosti 1990

Klub mladých speleológov vyvíja pravidelnú činnosť dvakrát v párnom týždni. Zameraná je hlavne na exkurznú činnosť: Liskovská jaskyňa 6 návštev, Hradisko (2), Čereňa (1), Prosiecka dolina (2), Okno v Demänovej (1).

Čítať ďalej...

jan
1990

Správa o činnosti 1989

  • skupina spolupracovala so Stanislavom Šrolom v Jánskej doline
  • práca s krúžkom mladých spelelógov (založenie)

prieskum lokalít v Liskovskom kameňolome a v Liskovskej jaskyni

Čítať ďalej...

jan
1989

Správa o činnosti 1988

Speleopotápačské akcie sa realizovali počas speleopotápačských dní v ránci 19 samostatných akcii. Celkový čas strávený vo vode (i s pobytom v medzisifónových priestoroch) bol cca. 166 hod, čas v difónoch (pod pevným stropom) bol 58.1 hod.

Čítať ďalej...

jan
1988

Správa o činnosti 1987

V roku 1987 sa činnosť skupiny vyvíjala cestou, ktorá sa prejavila už v roku 1986. Došlo k určitému poklesu aktivít, ktoré je vyjadrené počtom odpracovaných dní x počet členov dosiahol čísla 131 (oproti 183 vlani), čo je čiastočne spôsobené študijnými problémami najaktívnejších členov, ale tiež tým, že organizujeme akcie omnoho efektívnejšie ako v minulosti. S veľkým podielom prác mimo terén, ktorý kontinuálny ukazovateľ neukazuje.

Čítať ďalej...

dec
1986

Správa o činnosti 1986

Členovia skúmali v oblasti Červených vrchov - Západných Tatrách možnosti prienikov v jaskyniach Suchej a Zadný úplaz. Väčšiu časť činnosti venovali potápačskému prieskumu a dokumentácii zaplavených priestorov prostredníctvom potápačskej komisie

Čítať ďalej...

dec
1985

Správa o činnosti 1985

V krasovej oblasti Červených vrchov sondovali v jaskyniach Zadný úplaz a Suchá diera. Podmienky jaskyne Občasná vyvieračka upravili tak, aby v prvých mesiacoch roka mohli realizovať čerpací pokus vo 4. sifóne.

Čítať ďalej...

dec
1984

Správa o činnosti 1984

Členovia skupiny i naďalej skúmali krasové javy Červených vrchov, najmä tie, ktoré môžu byť zdrojnicami vôd vyvierajúcich v Rozpadlej doline. Čiastkové postupy dosiahli v jaskyni Zadný úplaz a Medvedia.

Čítať ďalej...

dec
1983

Správa o činnosti 1983

V jaskyni KR-11 otvorili ružomberskí jaskyniari južnú vetvu, kde závalom prenikli do hĺbky -20 m. Potápačská akcia v jaskyni Občasná vyvieračka potvrdila len malú nádej na prekonania 165 m dlhého sifóna. Povrchovým prieskumom zaregistrovali krasovú jamu s označením KR-16.

Čítať ďalej...

dec
1982

Správa o činnosti 1982

Rozsiahlou prieskumnou akciou bol opakovaný potápačský pokus o prienik 4. sifóna jaskyne Občasná vyvieračka v Červených vrchoch. Pokus nepriniesol nové objavy. Čiastkové postupy v podzemí priniesli sondážne práce v priepasti Vyšná Kresanica a v závrte KR - 11.

Čítať ďalej...

dec
1981

Správa o činnosti 1981

Štvrtý sifón Občasnej vyvieračky v Červených vrchoch zastavil jej ďalší prieskum. Preto sa po dohode s potápačmi z Trenčína uskutočnili dve náročné akcie. Ich výsledkom je sólo prienik potápačom J. Kucharovičom, ktorý bez vyplávania na hladinu preplával a orientačne zameral 165 m vodou zatopených priestorov.

Čítať ďalej...

dec
1980

Správa o činnosti 1980

systematickým prieskumom krasovej oblasti pod masívom Goryčkovej v Západných Tatrách objavili ružomberskí jaskyniari 7 menších jaskýň v dĺžke 10 - 30 m, ktoré zamerali. V jaskyni Občasná vyvieračka v Červených vrchoch znížili prepad, zdokonalili systém čerpania troch zaplavených sifónov, potápačským prieskumom podplávali 24 m ponoreného riečiska štvrtého sifónu a zamerali polygón na povrchu nad jaskyňou

Čítať ďalej...

dec
1979

Správa o činnosti 1979

Členovia pokračovali v prieskume a v dokumentácii jaskyne Občasná vyvieračka v Červených vrchoch. Vzhľadom k nepriaznivým klimatickým podmienkam kedy bol jaskyňa väčšinou zatopená, uskutočnil sa prieskum niektorých vertikálnych priestorov, znížil a upravil sa vchod, zmapoval sa terén nad jaskynnými priestormi.

Čítať ďalej...

dec
1978

Správa o činnosti 1978

Činnosť skupiny sa v roku 1977 značne zaktivizovala. Veľmi úspešný bol prieskum v Červených vrchoch v Západných Tatrách. V jaskyni Občasná vyvieračka pod Rozpadlým grúňom sa podarilo čerpaním prekonať druhý a tretí sifón, čím sa objavilo 250 m nových v súčasnosti už zameraných chodieb.

Čítať ďalej...

Oznamy

Vitajte na novej stránke OSS Ružomberok. Stránku sme pre Vás aktualizovali, aby bolo jej prezeranie príjemnejšie aj na mobilných zariadeniach.

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme rozvíjať jaskyniarsku činnosť v oblasti Ružomberka.

Prečítajte si viac...

Pripojte sa k nám na Facebooku

Štatistiky

Kontaktujte nás

Ak sa Vám páči to čo robíme a radi by ste sa dozvedeli viac, pridali sa k nám pri poznávaní podzemných svetov, prípadne by Vás zájímalo čosi iné, budeme radi, keď nás kedykoľvek kontaktujete!

Kontaktné informácie

© 2001-2021, OSS Ružomberok, webdesign INTELI.SK