z výročnej schôdze 8.12.2007

V roku 2007 sa odpracovalo 135 akcií, z toho sa vypracovalo 133 technických správ. Činnosť skupiny sa sústredila hlavne na lokality: Komjatná, Zemianska dolina, Jaskyňa Chladných očí, Tlstej hore, Dúbrava Krížska dolina, Smrekovica, Prosiecka dolina, oblasť Sidorova, Liskovského kameňolomu a Liskovskej jaskyne.

V Liskovskej jaskyni sme tohto roku odpracovali 42 akcií. Činnosť sa sústredila na rekonštrukciu rebríkov v Hornej snemovni a Západnej sieni. Tu sme navŕtali bezpečnostné nity s očkami a rebríky sme upevnili proti pohybu. Naďalej sa pokračovalo v údržbe traverzov, mostov trás a schodov ako aj speleo základne Lisková.

V jaskyni sa pracovalo na viacerých miestach. Pri rozširovaní Kosturíkovej chodby v Hlavnom vchode. Intenzívne sa sondovalo na Západnom konci, kde sme našli štrbinu s prievanom. V Guánovom dome sme rozširovali puklinu, tá žiaľ skončila úžinami. Výkopové práce sme realizovali aj vo Veľkom labyrinte, kde sa nám podaril postup 5 m. Nad piatym východným vchodom sa nám podarilo preniknúť do sienky 2 x 2 m. V sonde v Západnej sieni sme tohto roku vyniesli 150 vedier zeminy, no bez ďalšieho úspechu. Ďalšie sondovanie prebiehalo v oblasti Malého labyrintu nad Skladanou sieňou. Tu sme postúpili o 5 m dopredu. Sondovalo sa aj v Camberových chodbách.

Naďalej sa aktívne pracovalo na foto dokumentácii a kontrole neporušenosti uzáverou do jaskyne.

Ďalšie práce sa realizovali v Liskovskom kameňolome, kde sme odpracovali 55 akcií. Tu sa nám podarilo zamerať a zdokumentovať cca 400 m podzemných priestorov. Vo februári sa nám podarilo náhodne natrafiť na jaskyňu v Liskovskom kameňolome č. 2. Túto sme odkopali a preskúmali po 40 rokoch. Rozšírili sme tu niekoľko úžin, za ktorými sme prenikli do niekoľkých ďalších priestorov. Jaskyňu sme preskúmali a zamerali v dĺžke 60 m. V marci sme objavili jaskyňu č.1. Túto sme preskúmali a zamerali v dĺžke 150 m. Tu sme skúmali vertikálne aj horizontálne priestory. Realizovali sme tu výkopové prace na konci jaskyne v obidvoch smeroch. Vo východnom smere (Camberova puklina) sa nám podarilo postúpiť o 10 m. Ďalej je cesta odstrelená. Pod jaskyňou č.1 sme objavili, zamerali a preskúmali jaskyňu Lámačka v dĺžke 20 m. Na plošine kameňolomu na úrovni smetiska sme pri hľadaní Vodnej jaskyne objavili (pod centrálnou skalou) jaskyňu Johanov potok. Tuto sme preskúmali a zamerali v dĺžke 53 m, pričom sme tu dosiali úroveň rieky Váh.

Zamerali sme jaskyňu Zdochlín v dĺžke 72 m. Tu sme výkopovými prácami objavili 8 m nových chodieb s prievanom z východného smeru. Zamerali sme tu aj Zabudnutú jaskyňu o dĺžke (20 m), Jaskyňu nad dvojkou (4 m), Jaskyňu č.3 (2 m), Jaskyňa pri dvojke (5 m), Jaskyňa č.7 (4 m), Ponorné jaskyne P1, P2, P3 a jaskyňu Ostrá skala (10 m). Povrchovo sme zamerali lomovú stenu a jaskyne v jej okolí. Ťah sme napojili na systém Liskovskej jaskyne a na rieku Váh v celkovej dĺžke 1500 m. V Kameňolome sme otvorili niekoľko povrchových sond, v ktorých sa priebežne pracovalo.

Povrchový prieskum sme vykonali v oblasti Komjatnej, Zemianskej doline, Jaskyne Chladných oči, Tlstej hory, Smrekovice, Sidorova a Prosieckej doliny.

V oblasti Komjatnej sme lokalizovali niekoľko jaskýň. V jednej z nich sme sa prekopali do väčšej siene. Na Tlstej hore v Jalovej priepasti P. Sliačan vykonal prieskum nového objavu Na Smrekovici sme pracovali v prepadlisku Smrekovica kde sme postúpili o 2 m. Prieskum sme vykonali v oblasti Sidorova . Tu sme lokalizovali a zamerali Priepastovitú jaskyňu Sitekov sen. Túto sme zamerali v dĺžke 15 m. V oblasti Montanistiky sme vykonali prieskum, mapovanie a foto dokumentáciu v oblastiach. Vyšná Boca sme zdokumentovali 2 štôlne o dlžke 200 m V Krížskej doline sme vykonali dokumentaciu na Dechtarke, Vedre, Pekelnej, Rakytovej, Predpekelnej a Ostredku. Naďalej sme pracovali na údržbe a zveľadení speleo základne Pekelné. Na Magurke sme zdokumentovali odvodňovací tunel pod haldou Kilian a pokúšali sme sa prekopať do štôlne Russeger. Na Španej doline sme preskúmali, zmapovali a fotograficky zdokumentovali štôlne. Exkurzne sme navštívili Štôlňu Cígel na hnedé uhlie pri Prievidzi. Exkurzne sme navštívili štôlňu na Siderit v prevádzke v obci Rudňany na Východnom Slovensku.

Výjazdové akcie sa sústredili hlavne na oblasti: Krakovej hole kde sme navštívili jaskyňu Slnečného lúča. Jánskej doliny. Tu sme navštívili jaskyne: Nová a Veľká Stanišovská jaskyňa, Stará poľana, Potkova, Jaskyne Hlboké a Jaskyňa Zlomísk.

V letných mesiacoch sme navštívili jaskyniarov zo Zakopaného (Poľsko). Tu sme navštívili Nátekovu jaskyňu vo Vysokých Tatrách a uskutočnili sme tu niekoľko povrchových akcii.

Navštívili nás jaskyniari s Čiech, Poľska – ST Zakopané, JK Aragonit, OS Veľká Fatra a OS Nicolaus.

Celkovo sme v oblasti Ružomberka objavili 512 metrov nových priestorov. Zamerali sme 585 metrov, povrchovo sme zamerali 1565 metrov. Zdokumentovali sme 12 km banských diel .na celom území Slovenskej republiky.

V Ružomberku 8. 12. 2007
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
podpredseda OS Ružomberok

Oznamy

Vitajte na novej stránke OSS Ružomberok. Stránku sme pre Vás aktualizovali, aby bolo jej prezeranie príjemnejšie aj na mobilných zariadeniach.

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme rozvíjať jaskyniarsku činnosť v oblasti Ružomberka.

Prečítajte si viac...

Pripojte sa k nám na Facebooku

Štatistiky

Kontaktujte nás

Ak sa Vám páči to čo robíme a radi by ste sa dozvedeli viac, pridali sa k nám pri poznávaní podzemných svetov, prípadne by Vás zájímalo čosi iné, budeme radi, keď nás kedykoľvek kontaktujete!

Kontaktné informácie

© 2001-2021, OSS Ružomberok, webdesign INTELI.SK