záznam z výročnej schôdze OS Ružomberok konanej dňa 6. 4. 1989

Prítomní: Ing.Mydlo, RNDr. Šavrnoch, J.Veteška, I.Rek, Š.Gajdoš, J.Petrík, S.Pišúth
Predseda skupiny: Ing.Dušan Mydlo
Tajomník: J.Veteška
Pokladník: S. Myšúth
Hospodár: I. Rek
Výbor: D.Mydlo, J.Šavrnoch, J.Veteška, E.Sýkora

Stav členskej základne k 1. 1. 1990
Mydlo Dušan
Šavrnoch Ján
Veteška Jozef
Gajdoš Štefan
Rek Igor
Rek Ján
Tvorek Ladislav
Petrák Július
Mišuth Svestozár
Sálka Viliam
Hochmuth Luďek
Zanvit Peter
Patek Peter
V skupine pracuje aj E.Sýkora s úzkou špecializáciou na historické podzemie Liptova.

Aktivita

  • skupina spolupracovala so Stanislavom Šrolom v Jánskej doline
  • práca s krúžkom mladých spelelógov (založenie)
  • prieskum lokalít v Liskovskom kameňolome a v Liskovskej jaskyni

Pozitívne hodnotíme fakt, že v meste bola oživená činnosť OS i po odčlenení veľmi aktívnej zložky pod vedením Z.Hochmutha na Východné Slovensko. Ďalej vzrast členskej základne o aktívnych členov a najmä vytvorenie perspektívnej základne (krúžok mladých speleológov) dáva možnosť rozšírenia o oblasti, ktoré boli zanedbávané.

Negatívnym javom je, že OS nemala v priebehu roku sústredenú spoločnú akciu s účastov väčšiny členskej základne. Jednotlivé akcie prebiehali izolovane vo vyčlenenom rezortnom a rajónnom záujme jednotlivcov, resp. dielčích skupín.

Pre r. 1989 bol spracovaný rámcový plán práce, ktorý v podmienkach osamostatnenia sa od aktívnej zložky Zdena Hochmutha by malo preniknúť obdobie hľadania vlastnej tváre OS Ružomberok, čo sa týka hlavne pracovnej náplne a záujmových činností jednotlivých členov skupiny.

Tento zámer sa podaril, keď s piatych 7. bodov bolo splnené šesť bodov a tieto boli rozvinuté po stránke obsahovej a praktickej.

Nebol splnený bod č. 3: obnovenie prieskumu a prác v lokalite Červené vrchy.

Vrámci našej OS v r. 1989 pracoval aj F.Ondejka (zatiaľ nečlen OS), ktorý sa aktívne zúčastnil akcie v speleopotápaní so skupinou Kucharovič a spol.

V Ružomberku 23. 1. 1990
Ing. Dušan Mydlo
predseda OS Ružomberok

Zdroj: archív OS Ružomberok

Oznamy

Vitajte na novej stránke OSS Ružomberok. Stránku sme pre Vás aktualizovali, aby bolo jej prezeranie príjemnejšie aj na mobilných zariadeniach.

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme rozvíjať jaskyniarsku činnosť v oblasti Ružomberka.

Prečítajte si viac...

Pripojte sa k nám na Facebooku

Štatistiky

Kontaktujte nás

Ak sa Vám páči to čo robíme a radi by ste sa dozvedeli viac, pridali sa k nám pri poznávaní podzemných svetov, prípadne by Vás zájímalo čosi iné, budeme radi, keď nás kedykoľvek kontaktujete!

Kontaktné informácie

© 2001-2021, OSS Ružomberok, webdesign INTELI.SK