záznam z výročnej schôdze OS Ružomberok konanej dňa 27.1. 1992

Prítomní: I. Rek,J.Petrák D., Mydlo, Veteška J., Mišúth, Šavrnoch J., Sitek st./ml.
Predseda: Štefan Gajdoš
Tajomník: Dušan Mydlo
Hospodár: Igor Rek
Pokladník: Ján Rek
Člen výboru: Ján Šavrnoch

V roku 1991 sa stabilizovala členská základňa, keď ku decembru 91´ dosiahol stav aktívnych členov počet 22. V záujmovom zameraní pokračovali tri prúdy, keď činnosť I.Reka, J.Reka, Š. Gajdoša a Š. Ridošku bola hlavne zameraná na prácu s krúžkom mladých speleológov. V roku uskutočnili hlavne poznávacie akcie, pričom venovali nepodstatnú časť akcii v zdokonaľovaní lezeckej techniky. Táto časť OS sa aktívne zúčastňovala akcii, organizovaných SSS a MSKaJ pre potreby jaskyniarov a OS.(Jaskyniarsky týždeň, Lezecké dni).

Druhá časť sústredená okolo Š.Siteka st. sa zamerala na výskum lokality Hradište v krasovom území Liptovská Teplá - Starhrad.

V priebehu roku bol prehlbovaný vstup cez závrt do podzemia. Boli objavené malé priepasťovité chodby. V roku 1991 nebolo prevedené ani čiastočné zmapovanie skúmaného územia.

Tretia skupina sústredená okolo J. Šavrnocha a D. Mydlu pokračovala na spoločnom výskume lokalít v Jánskej doline, resp. v otvorených vchodoch kameňolomu na Mníchu a Liskovskej jaskyne. V roku 1991 bola vo vstupe Liskovskej jaskyne otvorená druhá sonda s cieľom prieskumu skutočného profilu vchodu a overenie možnosti prieniku do spodného horizontu jaskyne.

V mesiaci máj 91´ bola podniknutá spoločná akcia s hlavným zameraním na získanie finančných prostriedkov. Bola prevedená revízia kanalizačného zberača odpadových vôd z výroby celulózy na Supre. (dĺžka kanalizačného systému 913 m).

S ústredia SSS bol v roku dopĺňaný materiál (pracovné oblečenie, lezecké pomôcky).

V Ružomberku 27. 2. 1992
Štefan Gajdoš
predseda OS Ružomberok

Zapísal: Dušan Mydlo

Zdroj: archív OS Ružomberok

Oznamy

Vitajte na novej stránke OSS Ružomberok. Stránku sme pre Vás aktualizovali, aby bolo jej prezeranie príjemnejšie aj na mobilných zariadeniach.

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme rozvíjať jaskyniarsku činnosť v oblasti Ružomberka.

Prečítajte si viac...

Pripojte sa k nám na Facebooku

Štatistiky

Kontaktujte nás

Ak sa Vám páči to čo robíme a radi by ste sa dozvedeli viac, pridali sa k nám pri poznávaní podzemných svetov, prípadne by Vás zájímalo čosi iné, budeme radi, keď nás kedykoľvek kontaktujete!

Kontaktné informácie

© 2001-2021, OSS Ružomberok, webdesign INTELI.SK