Prítomný: I. Rek, M.Ridoška, Hlačina S., Grešová S., Dostál P.,
Vedúci: Ridoška Milan
Tajomník: Grešová S.
Hospodár: Igor Rek

Vyhodnotenie činnosti za rok 1995

V roku 1995 sa členská základňa skladala najmä z členov: Ridoška, Rek, Petrák.
Zaoberali sa väčšinou záujmovou činnosťou pri vední krúžku "Mladý speleológ" pri DDM v Ružomberku. Zúčastňovali sa s ním na akciách ako teoreticky tak aj prakticky. Z členmi tohto krúžku sa zúčastňovali pri výcviku lezenia, kopaní sond v Liskovskej jaskyni a v jaskyni O3 v Prosieckej doline, kde sa koná každý rok jaskyniarsky týždeň pre krúžok mladý spelológ. Po odstrele v jaskyni pokračujú v sondovaní už piaty rok.
Členovia I. Rek, M.Ridoška, Hlačina S., Petrák B., a členovia krúžku Šípoš, Bondor, Dorniak, Mastiš sa zúčastnili akcie pri pokuse o uzavretie východného vchodu v Liskovskej jaskyni. Tento pokus bol neúspešný nakoľko všetko neznámi páchatelia na druhý deň zbúrali. Aj, keď v roku 1995 nebola moc aktívne vyvíjaná činnosť OS Ružomberok (prekonávali sa rôzne problémy) dúfame, že sa činnosť OS Rbk zlepší. Z toho dôvodu sme priali nových kandidátov za členov OS Rbk.

Diskusia

Na úvod oboznámil vedúci OS Ružomberok M.Ridoška o stave členskej základne. Keďže so skupiny sa odelila väčšia skupina členov a tak vytvorili skupinu Chočské vrchy naša skupina ostala s minimálnym počtom členov. Vzhľadom k tomu sme priali za kandidátov na členstvo v našej skupine troch nových členov. S ostatnými členmi nemáme kontakt a prestali platiť aj členské príspevky.
I.Rek dúfa, že SSS pochopí, že je potrebné aby sa členská základňa rozrástla a tak je potrebné pokračovať vo výchove mladých ľudí. Hlavne utužovať ich vzťah k speleológii a tak v spolupráci s Centrom pre volný čas v Ružomberku aj naďalej spolupracovať.
Petrák B., Hovoril, že po príchode z vojenčiny sa bude plne venovať činnosti v oblastnej skupine.

V Ružomberku 15. 1. 1996
Milan Ridoška vedúci OS Ružomberok

Zdroj: archív OS Ružomberok

Oznamy

Vitajte na novej stránke OSS Ružomberok. Stránku sme pre Vás aktualizovali, aby bolo jej prezeranie príjemnejšie aj na mobilných zariadeniach.

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme rozvíjať jaskyniarsku činnosť v oblasti Ružomberka.

Prečítajte si viac...

Pripojte sa k nám na Facebooku

Štatistiky

Kontaktujte nás

Ak sa Vám páči to čo robíme a radi by ste sa dozvedeli viac, pridali sa k nám pri poznávaní podzemných svetov, prípadne by Vás zájímalo čosi iné, budeme radi, keď nás kedykoľvek kontaktujete!

Kontaktné informácie

© 2001-2021, OSS Ružomberok, webdesign INTELI.SK