Oblastná skupina Ružomberok v roku 1997 zamerala svoju činnosť v týchto smeroch:

  1. Práca na nových lokalitách na Jaziercoch a na Podsuchej - v tejto oblasti boli preskúmané s časti objavené pukliny.
  2. Pokračovanie prieskumu a prác v lokalitách na vrch Mních, v Liskovskej jaskyni a v Prosieckej doline.
  3. Najatraktívnejšia bola práca v krúžku mladých speleológov pri ZŠ Roveň pod vedením Branislava Petráka, Petra Mahúta, Michala Dorniaka. Pokračoval výcvik mladých speleológov v základoch jaskyniarstva a oboznamovania sa s už objavenými jaskyňami.

Členovia oblastnej skupiny pracovali na lokalitách v skupinách (3-8 členovia). V priebehu roku bolo uskutočnených 16 akcii a účastov približne 80 % a 2 schôdze s cieľom oboznamovania prác v jednotlivých polrokoch. Došlo k významnému posilneniu členskej základne.

V roku 1997 bola vyššia úroveň dokumentačnej činnosti o jednotlivých akciách. Mapovacia činnosť je zatiaľ nekvalifikovaná. Činnosť skupiny bola v roku 1997 riadená vypracovaným plánom. Z navrhovaných bodov boli akcie splnené na 90 %.

Neboli splnené akcie pre zlé počasie a pre zle zorganizovanie akcie.

Dosiahnuté výsledky z roku 1997 sú uvedené v technických denníkoch.

V Ružomberku dňa 26.1. 1998
Petrák Branislav
predseda OS Ružomberok

Zdroj: archív OS Ružomberok

Oznamy

Vitajte na novej stránke OSS Ružomberok. Stránku sme pre Vás aktualizovali, aby bolo jej prezeranie príjemnejšie aj na mobilných zariadeniach.

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme rozvíjať jaskyniarsku činnosť v oblasti Ružomberka.

Prečítajte si viac...

Pripojte sa k nám na Facebooku

Štatistiky

Kontaktujte nás

Ak sa Vám páči to čo robíme a radi by ste sa dozvedeli viac, pridali sa k nám pri poznávaní podzemných svetov, prípadne by Vás zájímalo čosi iné, budeme radi, keď nás kedykoľvek kontaktujete!

Kontaktné informácie

© 2001-2021, OSS Ružomberok, webdesign INTELI.SK