Výročné správy

feb
2020

Správa o činnosti 2020

 Výročná správa OS Ružomberok za rok 2020

Počas pandemickej situácie, keď skoro všetci stagnovali dokázal náš klub znova prispôsobiť vzniknutej krízovej situácii a mať jasný konvergentný cieľ. Členovia tak dokázali za jeden rok prekonať aktivitu z predošlého úspešného roka. V oblasti tvoríme už pomaly ohrozený druh, pretože do jaskýň chodíme bez toho, aby nám niekto platil a robíme to len tak, že nás to baví.  Klub tvorí zohratý team ľudí, ktorí sa nedajú za žiadnych okolností poraziť, pretože sa pred ničím a nikým nevzdávajú. Pritom ich tajomstvom úspechu je len to, že obvyklé veci robia neobvykle dobre. OS Ružomberok dokázal päťdesiatročnej histórii ukázať inovácie a stal sa v slovenskej speleológii  skutočná značka. Niet preto divu, že  sa k nemu dokonca falošne hlásia aj ľudia, ktorí s ním nemajú nič spoločné.

Čítať ďalej...

feb
2020

Správa o činnosti 2019

 Výročná správa OS Ružomberok za rok 2019

Tento rok sme si na dolnom Liptove pripomenuli hneď niekoľko významných udalostí. Desať rokov pred vznikom Slovenskej speleologickej spoločnosti už na dolnom Liptove dávno funguje priekopnícka skupina, ktorá 14. 12. 1939 objavuje horný vchod a vrchné horizonty Liskovskej jaskyne. V roku 1969 ďalšia generácia na jaskyniarskom týždni v Brestovej podáva prihlášku Oblastnej skupiny Ružomberok do novodobej SSS. Tento rok je to teda 50 rokov, čo naša skupina operuje v oblasti Liptova. Pri tejto príležitosti sme odhalili pri hornom vchode Liskovskej jaskyne symbolickú tabuľu. Prešli sme Liskovskú jaskyňu a vo veľkom štýle započali oslavy 50 rokov jaskyniarskej skupiny v Ružomberku a 80-te výročie jaskyniarstva na dolnom Liptove. Ako inak a kde inde ako v jaskyni, v ktorej to všetko začalo. Niektorí v dobrej nálade osobne a ďalší moderne on-line cez mobilný videokonferenčný telemost.

Čítať ďalej...

jan
2018

Správa o činnosti 2018

54. výročná správa OS Ružomberok za rok 2018

Rok 2018 bol v našej jaskyniarskej skupine nadpriemerne úspešný. Skupina patrila medzi najaktívnejšie na Liptove a úspešne si frčíme na kontinuálnej vlne výskumu. Práve preto za nami stoja aj jasné a úspešné výsledky. Nepamätáme si roky, kedy by sa urobilo toľko produktívnej práce v jaskyniach a zároveň sme precestovali toľko sveta.

 

Čítať ďalej...

jan
2018

Správa o činnosti 2017

53. výročná správa OS Ružomberok za rok 2017

Rokom 2017 si pripomíname 25 rokov od začiatku novodobého výskumu Liskovskej jaskyne (ešte vtedy pod krúžkom mladých speleológov pri OS Ružomberok) a 20 rokov prieskumno-zameriavacích prác. Výskumu Liskovskej jaskyne za tento čas naša skupina venovala tisíce akcií a venovali toľko času, ako asi nikto v jej dlhej histórii, (ktorá trvala celé storočia). O nejakej revízii nadväznosti starých výskumov a prepojení na starý päťdesiatročný výskum teda nemôže byť ani reči.

 

Čítať ďalej...

dec
2016

Správa o činnosti 2016

52. výročná správa OS Ružomberok za rok 2016

Oblastná skupina Ružomberok patrila v roku 2016 k najaktívnejším skupinám v Slovenskej speleologickej spoločnosti. Dynamický mnohopočetný kolektív predčinil očakávania aktivity a podarilo sa dobehnúť a predbehnúť plán stanovený pre rok 2016. Spolu členovia vykonali 162 povrchových a podzemných akcií. Všetky akcie oblastnej skupiny Ružomberok prebiehali vo voľnom čase, na vlastné náklady a mali neziskový charakter. Uskutočnili sa dva zahraničné výjazdy do Ruska. Jeden do západnej a druhý do východnej časti Ruska. V Tichomorskej oblasti Sachalinu prebiehal výskum krasových foriem v spolupráci so Speleoklubom Nicolaus.

Čítať ďalej...

dec
2015

Správa o činnosti 2015

V roku 2015 sme uskutočnili 158 akcii, z nich mnohé zamerané na topografiu a polohopis krasových javov na dolnom Liptove. Práve na nich sme boli konfrontovaní so skutočnosťou, že rôzne geocatching služby voľne dostupné na internete mali lepší lokalizačný systém krasových javov ako jaskyniari. Existuje síce zoznam jaskýň, ale ich poloha je často neznáma či nedostatočne opísaná, okrem toho opis polohy najmä v starších materiáloch už nezodpovedá skutočnosti (lúka medzičasom vysadená stromami, chodník, ktorý už neexistuje...). Preto sme si na poslednej výročnej schôdzi vytýčili hlavný ciel - zameranie a určenie polohy vchodov jaskýň pre potreby klubu a spoločnosti.

Čítať ďalej...

dec
2014

Správa o činnosti 2014

V roku 2014 sme odpracovali 55 akcií a naša činnosť sa zameriavala na oblasti - Liskovskej jaskyne a okolia, Liskovský kameňolom, Sondu nad Krížovou cestou, Jalovej priepasti na Tlstej hore, Lupčiansku dolinu, Salatínku, Turík, Strečno, Križsku a Ľubelskú dolinu, Čebrať, Kraľovany, Krpeľany, a ďalšie.

Čítať ďalej...

nov
2014

Správa o činnosti 2013

V roku 2013 sme odpracovali 53 akcii a naša činnosť sa zameriavala hlavne na Liskovskú jaskyňu, Liskovský kameňolom, oblasť okolo Liptovskej Lužnej, jaskyne v Magure, Liptovské Revúce, Camberovu sondu, Sondu nad Krížovou cestou, oblasť Tlstej hory, Krížsku dolina, Lubelskú dolinu a ďalšie.

Čítať ďalej...

nov
2012

Správa o činnosti 2012

V roku 2012 bolo odpracovaných 61 akcii, z toho sa vypracovalo 60 technických správ. Činnosť skupiny sa sústredila hlavne na tieto lokality: Liskovská jaskyňa, Krížska dolina, Lubelská dolina, Vedro, Kalameny Havrania, Vyšná Boca, Liptovské Revúce...

Čítať ďalej...

nov
2011

Správa o činnosti 2011

V roku 2011 bolo odpracovaných 83 akcii, z ktorých sa vypracovalo 81technických správ. Činnosť skupiny sa sústredila hlavne na tieto lokality: Liskovská jaskyňa, Liskovský kameňolom, Podsuchá, Krížska dolina, Lubelská dolina, Vedro, Korytnica, Rišianka, Vyšná Boca, Liptovská Osada,Vápenka pod skalami, Kraľovany, Krámec, Likavka, Lužná, Malé a Veľké Železné.

Čítať ďalej...

nov
2010

Správa o činnosti 2010

V roku 2010 sme odpracovali 83 akcii, z toho sa vypracovalo 81 technických správ. Činnosť skupiny sa sústredila hlavne na tieto lokality: Liskovská jaskyňa, Liskovský kameňolom,  Hučiaky, Podsuchá, Šiprúň, Krížska dolina, Lubelská dolina, Vedro,Vyšné, Nižné Matejkovo, Korytnica, okolie P. Lupče, Rišianka, Vyšná Boca, Ľubietová a Smrekovica.

Čítať ďalej...

nov
2009

Správa o činnosti 2009

V roku 2009 sme odpracovali 92 akcii, z toho sa vypracovalo 89 technických správ. Činnosť skupiny sa sústredila hlavne na tieto lokality: Liskovská jaskyňa, Liskovský kameňolom, Ostré, Smrekovica, Hučiaky, Podsuchá, Šiprúň, Krížska dolina, Lubelská dolina, Magurka, Vyšné a Nižné Matejkovo.

V Liskovskej jaskyni sa odpracovalo 38 akcii. Akcie sa sústreďovali hlavne na kopanie, prieskum, kontrolu a údržbu uzáverov a fotodokumentáciu. V jaskyni sa pracovalo na viacerých miestach. Nad bodom č. 118 sa kopalo v sonde s pracovným názvom „ Kóta 118 “. Tu sme vykopali 157 prepraviek. Po závale, ktorý tu následne spadol sme zo sondy vyniesli 32 prepraviek a práce sa tu dočasne zastavili, no keďže vidno pokračovanie, treba v prácach pokračovať.

 

Čítať ďalej...

nov
2008

Správa o činnosti 2008

V roku 2008 sme odpracovali 87 akcii, z toho sa vypracovalo 84 technických správ. Činnosť skupiny sa sústredila hlavne na tieto lokality: Liskovská jaskyňa, Liskovský kameňolom- Lipá, Jaskyňa zdochlín, Smrekovica, Hučiaky, Meškov, Krížska dolina, Ľubeľská dolina, Klačianska dolina, Magurka, Predný Choč, Čebrať, Vyšné a Nižné Matejkovo.

V Liskovskej jaskyni sa činnosť sústredila hlavne na kontrolu a údržbu uzáverov a fotodokumentáciju. V Partizánskom vchode sme opravili betónovú prekážku. V jaskyni sme spolupracovali na natáčaní relácie Televíkend s STV a TV Markíza. Spolu s horskou službou Jasná sme zorganizovali cvičnú záchrannú akciu: Západná sieň- Hlavný vchod.

Čítať ďalej...

dec
2007

Správa o činnosti 2007

V roku 2007 sa odpracovalo 135 akcií, z toho sa vypracovalo 133 technických správ. Činnosť skupiny sa sústredila hlavne na lokality: Komjatná, Zemianska dolina, Jaskyňa Chladných očí, Tlstej hore, Dúbrava Krížska dolina, Smrekovica, Prosiecka dolina, oblasť Sidorova, Liskovského kameňolomu a Liskovskej jaskyne.

Čítať ďalej...

dec
2006

Správa o činnosti 2006

V roku 2006 sa odpracovalo 71 akcii, z toho sa vypracovalo 69 technických správ.

Tohto roku sa podarilo oblastnej speleologickej skupine Ružomberok získať celoplošnú výnimku na okres Ružomberok. Naša skupinová činnosť sa mohla sústrediť hlavne na práce: v Liskovskej jaskyne jej okolí, Krížskej doliny, Turíka, Magurky, Hučiakov a okolia, Bešeňovej, Dubovských lúk, Podsuchej, Jaziercov, Kráľovian, Smrekovice, Jánskej doliny, Kamenej doliny, Lip. Starhradu, Lip. Osady a okolia, Zemianskej dolinky, Ružomberka a okolia.

Čítať ďalej...

nov
2005

Správa o činnosti 2005

Činosť skupiny sa sústredovala na činnosť v Liskovskej jaskyni, Krížskej doliny, Turíka, Magurky, Hučiakov, Bôrovej hory, Hrdoša a Ružomberka.

Pracovalo sa hlavne v studni (Západna sieň), kde sme tohto roku dosiahli hĺbku 11 m. Práce pokračovali aj v bočnej chodbe na Západnom konci. Tu sa kopalo v koncovom zasintrovanom sifóne. Chodbu sme prekopali o jeden meter do predu. V tejto oblasti chodieb (Tetris) sme pracovali aj v chodbe Bojim, bojim.

Čítať ďalej...

dec
2004

Správa o činnosti 2004

V roku 2004 členovia OSS Ružomberok vypracovali 74 technických denníkov a zúčastnili sa na 81 akciách.

Najviac akcií sa odpracovalo v Liskovskej jaskyni. V tejto jaskyni sme zamerali za rok 2004 celkovo 111 metrov nových priestorov z čoho sa objavilo 60 m. Poradilo sa nám zväčšiť jej celkovú dĺžku na 4145 m s prevýšením 74.372 m. V súvislosti s tým sa sondovalo na viacerých miestach. V Pieskových chodbách sme postúpili o 10 metrov v priamom smere.

Čítať ďalej...

jan
2004

Správa o činnosti 2003

V roku 2003 členovia vypracovali 95 technických denníkov a celkovo sa zúčastnili na 103 akciách. Tohto roku sme pracovali na všetkých krasových lokalitách v spádovej oblasti Ružomberka.

Najviac akcii sa odpracovalo v Liskovskej jaskyni. Celkovo sme v Liskovskej jaskyni zamerali 110 m nových priestorov, objavilo sa tu 40 metrov a na povrchu pribudlo viac ako 700 metrov povrchového ťahu. Podarilo sa nám zväčšiť jej celkovú dĺžku na 4094 m s prevýšením 74,372m. V Liskovskej jaskyni sa tohto roku pracovalo na viacerých miestach či sondách. Za pomoci M. Hrnčiara sa vyliezlo niekoľko perspektívnych komínov, ktoré už boli aj zamerané.

Čítať ďalej...

jan
2003

Správa o činnosti 2002

Tohto roku členovia vypracovali 91 technických denníkov a celkovo sa zúčastnili na 98 akciách. Práca v skupine sa vykonávala na všetkých lokalitách s výnimkou Prosieckej doliny. Najväčší počet akcií sa odpracoval v Liskovskej jaskyni. Celkovo sme v tejto jaskyni za tento rok zamerali 206,09 m nových priestorov, pričom na povrchu pribudlo viac ako 360 m nového ťahu. Podarilo sa nám tak zväčšiť jej celkovú dĺžku na 3915 m s prevýšením 74,372 m.

Čítať ďalej...

jan
2002

Správa o činnosti 2001

Významnou zmenou v ďalšom smerovaní klubu bol odchod a prestup časti členov zo SCHV. Členovia oblastnej skupiny Ružomberok pracovali najmä v Liskovskej jaskyni na ktorú sa zameriavala ich hlavná pozornosť. V Malom labyrinte objavili Camberove chodby o celkovej dĺžke 450 m. Dosiahli tak aj nového najhlbšieho bodu samotnej jaskyne (-72 m). Okrem toho sa aj naďalej aktívne domeriavali nezamerané chodby a pokračovalo sa v revidácií starších meraní.

Čítať ďalej...

Oznamy

Vitajte na novej stránke OSS Ružomberok. Stránku sme pre Vás aktualizovali, aby bolo jej prezeranie príjemnejšie aj na mobilných zariadeniach.

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme rozvíjať jaskyniarsku činnosť v oblasti Ružomberka.

Prečítajte si viac...

Pripojte sa k nám na Facebooku

Štatistiky

Kontaktujte nás

Ak sa Vám páči to čo robíme a radi by ste sa dozvedeli viac, pridali sa k nám pri poznávaní podzemných svetov, prípadne by Vás zájímalo čosi iné, budeme radi, keď nás kedykoľvek kontaktujete!

Kontaktné informácie

© 2001-2021, OSS Ružomberok, webdesign INTELI.SK