Mohutný vrchol Čebraťa vypínajúci sa priamo nad centrom mesta Ružomberok skrýva vo svojom vnútre niekoľko jaskýň. Z nich je najznámejšia jaskyňa v Čebrati, ktorá je situovaná vo východnej strane masívu. Známe sú tu výskumy starších členov OS Ružomberok a doposiaľ nepublikované výskumy SCHV.

Od vtedy sa tu vyskytovali ojedinelé povrchové akcie, bez výraznejšieho výsledku. Nekrasové podložie okolia nepôsobilo dosť lákavo a tak sa od prieskumu upustilo. Peter Jadroň (teraz čakateľ OS Ružomberok) sa s miestnou skupinou aktivistov raz vybral na juhozápadné svahy Čebraťa. Pri prechádzke lesom narazili na dieru podobnú nore. Tú sa snažili prekopať a dostať sa dnu. To sa im aj podarilo. No pokračovanie bolo slepé. Aké bolo však ich prekvapenie, keď celý sklamaný narazili o pár metrov južnejšie na závrt s dvoma čiernymi otvormi.

Orientácia v tomto členitom teréne je dosť náročná. Najlepší je výstup od Hrboltovej (časť Ružomberka) a to od vrátnice Čističky odpadových vôd (SEVAK) smerom k masívu. Tu sa nachádza úzky chodník, ktorý nás prevedie cez tunel popod železničnú trať a vychádzame na asfaltovej ceste ktorá mieri poza Váh z Ružomberka do Hrboltovej... (Opis prístupu sa vypúšťa. Preto ak chcete navštíviť jaskyňu kontaktujte prosím OS Ružomberok).

Peter Jadroň a spol. preskúmali závrt a zistili, že sa chodby po pár metroch spájajú a ústia priepastne do chodby ktorá naberá východný smer a končí pri m.b.7 úzkou priepastnou škárou. Pri návrate našli za m.b. 8 možný prienik, no ďalšiemu pokračovaniu zavadzal balvan. Ten sa podarilo odpáčiť a hlasne zhučal do čiernej tmy. Odkryla sa tak celá spleť chodieb a priepastí. Po zlanení prvej 10 m hlbokej priepasti sa dostávame prakticky pod centrálny závrt do juhozápadnej vetvy jaskyne. Nad meracím bodom 11 nachádzame v stene otvor, ktorý je zasutený, a tak sa ho snažíme prekopať. Po prekopaní sa dostávame na ďalší zával, a tak sa od ďalšieho kopania upúšťa. V strope nachádzame ešte jeden nepreskúmaný komín. No to už pokračujeme smerom na SZ úzkou chodbou ktorá začne po chvíli klesať. Dostaneme sa tak až na samotné dno k m.b. 19-20. Tu napodiv cítiť intenzívny prievan, no pokračovanie je zasutené. Zaujímavé by bolo vykopať tu sondu nakoľko je otázne ako hlboko do masívu rozsadlina skutočne zasahuje. Vráťme sa ale do prvej priepasti, kde sa po prekonaní malého traverzu (pri m.b. 9) dostávame do chodby, ktorá ústi do druhej severozápadnej vetvy jaskyne. Tu sú dve možnosti postupu. Buď zlaniť priepasť naľavo alebo pokračovať na SV sieťou chodbičiek. Oboma sa dostávame na dno druhej vetvy. Výškovo narozdiel od prvej vetvy nedosahuje najhlbšie miesto jaskyne a nebol tu zaznamenaný ani intenzívnejší prievan. Kameň vhodený do štrbiny padá dosť dlho, čo naznačuje možné pokračovanie.

Samotná jaskyňa je tvorená dvoma paralelnými rozsadlinami. Charakter pozemných priestorov je nekrasový a lámavý, pričom okolie je tvorené prevažne kamenisto piesčitými rozsypovými sutinami. Nachádzajú sa tu vápnité prachovce, slienovce, detektické vápence a rohovcové vápence. Až v okolí vrchola sa nachádza viacero krasových ostrovčekov, v ktorých sa nachádza aj spomínaná dávno známa jaskyňa v Čebrati. Aj tak je jaskyňa v mnohom zaujímavá a ohúri svojim charakterom a veľkosťou aj napriek svojej labilnej stavbe. Možno aj preto dostala prezývku TORA-BORA.

Členovia oblastnej skupiny Ružomberok budú v prieskume pokračovať. Verím, že o podobné prekvapenia určite v budúcnosti nebude núdza.

Literatúra:

  1. DARULA, S., 1970: Jaskyňa na Čebrati. Manuskript, SVŠ, Ružomberok
  2. KUSKA, J., 1921: O jaskyni na Čebrati pri Ružomberku. Krásy Slovenska, 1, 11-12, Liptovský Mikuláš, 264-265.

Oznamy

Vitajte na novej stránke OSS Ružomberok. Stránku sme pre Vás aktualizovali, aby bolo jej prezeranie príjemnejšie aj na mobilných zariadeniach.

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme rozvíjať jaskyniarsku činnosť v oblasti Ružomberka.

Prečítajte si viac...

Pripojte sa k nám na Facebooku

Štatistiky

Kontaktujte nás

Ak sa Vám páči to čo robíme a radi by ste sa dozvedeli viac, pridali sa k nám pri poznávaní podzemných svetov, prípadne by Vás zájímalo čosi iné, budeme radi, keď nás kedykoľvek kontaktujete!

Kontaktné informácie

© 2001-2021, OSS Ružomberok, webdesign INTELI.SK