Zdĺhavý proces sprístupnenia unikátnej pamiatky dolného Liptova širokej verejnosti, nemá zdá sa konca-kraja... Ružomberský hlas - 19. september 2003

Región dolného Liptova patrí bezpochyby k jedným z najvďačnejších na prírodné bohatstvo a preto je aj pre turistov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia mimoriadne vyhľadávaný a navštevovaný. K jednému zo skvostov tohto regiónu patrí aj Liskovská jaskyňa, ktorú sa už dlhšiu dobu snaží sprístupniť ružomberská skupina Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS) pod vedením Miroslava Jurečku. Preto sme sa s týmto nadšencom porozprávali a snahách ukázať verejnosti jeden z pokladov dolného Liptova.

V okolí Ružomberka nájdete približne 200 jaskýň a jaskyniek. Každá z nich má svoje čaro. Každá je iná a má čím prekvapiť náhodného turistu, ale aj skúseného odborníka. Pod masívom Mníchu pri Liskovej sa nachádza jaskyňa, ktorá je svojou doteraz preskúmanou dĺžkou (4 060 m) 10. najdlhšou v rámci Slovenska. Liskovská jaskyňa bola v roku 1996 vyhlásená za Národnú prírodnú pamiatku, čo jej zo zákona zabezpečuje najvyšší možný stupeň ochrany v našom štáte. Dosť bolo však teórie, prejdime hádam k samotnému unikátu jaskyne. Prečo je vlastne táto pamiatka taká významná?

"Liskovská jaskyňa je zaujímavá najmä tým, že tu bol ružomberskými jaskyniarmi v deväťdesiatych rokoch minulého storočia nájdený veľmi pozoruhodný a jedinečný nález. Ide o eneolitickú plastiku liskovského bovida (zdomácnené zviera, čosi ako byvol), ktorý pochádza z doby spred viac ako 6 tisíc rokov a pravdepodobne ho sem doviezol akýsi kupec až kdesi z Mezopotámie. Tadiaľto totiž viedli významné obchodné cesty na sever Európy," zoznamuje nás s problematikou Miroslav Jurečka, vedúci ružomberskej skupiny SSS (www.speleork.sk). Podľa jeho slov je isté, že už 4. storočí pred Kr. bolo územie v okolí Liskovskej jaskyne osídlené, o čom jasne svedčí aj rozsiahle hradisko na vrchu Mních. Jeho stopy sú pozorovateľné i voľným okom dodnes. Okrem tohto nálezu sa v jaskyni našlo množstvo historicky cenných predmetov, stále je tam veľa črepín a črepiniek z dôb dávno minulých a mnoho archeológov na tomto mieste už vykonalo svoje výskumy.

V súčasnosti má jaskyňa viac ako 4 kilometre chodieb. "Jeden z najvýznamnejších objavov sme uskutočnili pred dvomi rokmi, keď sme objavili takmer 500 m nových chodieb, ktoré dovtedajšej dokumentácii neboli nikde zaznačené. Postupne na to prichádzali nové postupy, ktoré podnietili ďalšie nové objavy. Základná trasa jaskyne sa dá prejsť približne za štyri hodiny, pričom začiatok trasy je pri Liskovej a koniec za Martinčekom," hovorí M. Jurečka a dodáva: "Naša oblastná skupina SSS momentálne pôsobí pri jaskyni ako stráž ochrany prírody. Pritom sa nešpecializujeme len na Liskovskú jaskyňu, ale aj na všetky ostatné jaskyne a prírodné vodopády v spádovej oblasti ružomberského okresu."

Hypermarket v jaskyni?

Človek by si ani neuvedomil, aké obrovské priestory sa v liskovskej jaskyni nachádzajú. Významný je najmä guánový dóm, ktorý je približne taký veľký, ako jeden hypermarket. Jeho názov je odvodený od netopierieho trusu. Týchto zvierat tu kedysi prebývalo tisícky, pretože vrstva guána je tu najhrubšia na Slovensku, dosahuje miestami až 250 cm. Pre blízky veľmi znečisťujúci priemysel ich tu však dnes zostalo len niekoľko kusov.

A ako vyzerá jaskyňa zvnútra? "Je to neuveriteľný labyrint chodieb na viacerých poschodiach. Keď je tam človek po prvý raz, veľmi ľahko môže zablúdiť," upozorňuje M. Jurečka, ktorý zároveň poznamenal, že SSS pri výskume tohto priestranstva používa na orientáciu banícky kompas a pomocou značkovaných štítkov vytvára mapovanie terénu, ktoré vedie k vytvoreniu mapovej dokumentácie celého komplexu.

Dajme tomu, že snaha ružomberskej skupiny SSS sprístupniť tento dolnoliptovský skvost sa podarí. Čo by sa v takom prípade dalo ponúknuť návštevníkom? "Širokej verejnosti by bol v prvej etape k dispozícii približne 400-metrový úsek, pretože na takéto účely musí jaskyňa spĺňať viaceré normy, medzi ktoré napríklad patrí, že v celom sprístupnenom priestranstve sa človek musí pohybovať postojačky, pričom cely priestor musí byť zabezpečený zábradlím a pevným povrchom," upresňuje M. Jurečka.

Na tomto mieste sa azda žiada vrátiť sa o pár rokov späť, kedy snahy sprístupniť Liskovskú jaskyňu začali nadobúdať reálne kontúry. "Všetko sa to začalo v roku 1999, kedy boli obidva dlhodobo zničené uzávery vedúce do jaskyne obnovené a jaskyňa sa kompletne uzavrela. Dovtedy sa naša skupina SSS venovala iným lokalitám a práve v tomto období sme sa rozhodli vyvinúť maximálne úsilie vedúce ku zdokumentovaniu a sprístupneniu Liskovskej jaskyne," približuje M. Jurečka. Podľa jeho slov boli v tomto smere nápomocní činovníci zo Slovenskej správy jaskýň, aj za pomoci ktorých sa podarilo vybudovať uzávery na vchody do jaskyne a zamedziť tak ničeniu tohto významného liptovského skvostu. "Pri čistení jaskyne zvnútra sa nám naozaj nechcelo veriť, koľko odpadkov tam ľudia pohádzali. Vyniesli sme odtiaľ 50 veľkých vriec plných odpadkov (!!!)" konštatuje M. Jurečka.

Byrokratické prieťahy

O rok neskôr sa nadšenci z ružomberskej skupiny SSS informovali u odborníkov na spôsoby sprístupnenia jaskyne a následne určili trasu, ktorá sa im zdala najvýhodnejšia na ukážku širokej verejnosti. "Vtedy sme si povedali, že by bolo dobré pripraviť sa na vodcovskú činnosť, aby sme ľuďom ukázali ozajstné poklady tohto územia," odhaľuje plány M. Jurečka a dodáva: "Bohužiaľ, vtedy na takéto aktivity ešte nebol právny predpis, ktorý by niečo podobné umožňoval." Ako prezradil redakcii Ružomberského hlasu M. Jurečka, platný zákon o ochrane prírody a krajiny nadobudol platnosť tento rok. Hovorí o tom, že bežný človek nemá v jaskyni čo hladať a kto by tento prísny zákaz porušil, hrozí mu pokuta vo výške až niekoľko desiatok tisíc korún! Spomína sa v ňom tiež, že za určitých podmienok je sprístupnenie jaskyne možné. Preto ružomberská skupina SSS tieto podmienky zapracovala do zámeru projektu sprístupnenia jaskyne pričom ďalej pracuje na technickej dokumentácii a určených detailoch. Mnohé ďalšie kroky už splnila a zdá sa, že sprístupneniu Liskovskej jaskyne už naozaj nič nebráni. Zdá sa...

"Problém je v tom, že niektorí ľudia akoby ani nepriali myšlienke sprístupniť tento výnimočný prírodný výtvor širokej verejnosti. Je to naozaj len na škodu veci," smutne priznáva M. Jurečka. Ako ďalej poznamenal, ružomberský okres má naozaj turistom čo ponúknuť - stačí spomenúť osadu Vlkolínec zapísanú v UNESCO, stredisko Skipark Ružomberok, termálne kúpalisko Bešeňová a v neposlednom rade unikátne prírodné bohatstvo, ktoré v sebe skrývajú Národné parky Veľká Fatra či Nízke Tatry. Turistický ruch je bezpochyby významnou, aj keď zatiaľ nedocenenou devízou celého Slovenska a zvlášť dolného Liptova.

"Sprístupnenie Liskovskej jaskyne má svoje opodstatnenie a hlavný význam najmä v tom, že prípadná prevádzka tejto atrakcie je možná celoročne. V zime je tam teplo a v lete zima, jednoducho povedané - človek tu nájde príjemné prostredie v každom ročnom období," vysvetľuje M. Jurečka. Podľa jeho slov je v celom procese sprístupnenia tejto Národnej prírodnej pamiatky množstvo byrokratických prieťahov a neuveriteľné množstvo (možno aj) schválneho zdržiavania. Istá skupina ľudí, ktorú nemožno bližšie špecifikovať, proste nie je naklonená tejto myšlienke a podľa toho sa aj správa. "Napriek týmto problémom, ktorými sme postupom času naozaj znechutení, intenzívne pracujeme ďalej a ideme za naším cieľom. Máme totiž na pamäti skutočnosť, že sprístupnenie Liskovskej jaskyne verejnosti by prinieslo mestu i regiónu nemalý rozmach a ponúklo by turistom opäť čosi nové," odhodlane vychádza z úst M. Jurečku. Azda najväčším problémom je, že v tejto veci majú rozhodujúce slovo ľudia mimo Ružomberka. Keď si zmyslia, že oni chcú mať turistov kdesi inde, správajú sa potom presne v duchu tohto hesla. Preto by bolo dobré, dokonca by sme povedali žiadúce, aby sa vo vlastnom záujme do tohto procesu zainteresovali vplyvní ľudia z nášho mesta. Určite by to pomohlo k tomu, aby sme čo skôr privítali v Liskovskej jaskyni prvých návštevníkov.

Čo nám môže ponúknuť táto jaskyňa

Liskovská jaskyňa má úplne inú, významnejšiu strategickú hodnotu ako podobné útvary v Demänovej. V nej sa totiž ľudia dostanú priamo do systému prírodnej pamiatky. V hornoliptovských jaskyniach možno obdivovať množstvo kvapľov. Naproti tomu "pod Mníchom" môžu návštevníci spoznať bohatú a vzácnu minulosť tohto kraja spojenú s archeológiov, čo stavia Liskovskú jaskyňu do úplne iného svetla," uzavrel svoje rozprávanie M. Jurečka.

Kedy teda príde deň, v ktorý sa slávnostne otvorí doposiaľ uzavretý vchod do jedného z dolnoliptovských skvostov? A príde vôbec? Momentálne je na tieto otázky skutočne ťažko odpovedať. Ružomberská skupina SSS plánovala otvoriť Liskovskú jaskyňu pre verejnosť už toto leto, no po spomínaných problémoch a byrokratických prieťahoch bude úspechom aj leto nastávajúce.

Na Slovensku máme skutočne mnoho turistických atrakcií, prírodných daností a lákadiel pre návštevníkov. Je však naozaj smutné, keď sa niekto pokúša oddialiť, ak nie úplne zastaviť realizáciu takej ušľachtilej myšlienky, akou sprístupnenie Liskovskej jaskyne je. Alebo nájde sa azda niekto, kto po prečítaní týchto riadkov a poznaní slovenských pomerov verí v skoré pretavenie tejto myšlienky na skutočnosť?

Ružomberský hlas - 19. september 2003
Michal Domenik
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.ruzomberok.sk/rkhlas

Oznamy

Vitajte na novej stránke OSS Ružomberok. Stránku sme pre Vás aktualizovali, aby bolo jej prezeranie príjemnejšie aj na mobilných zariadeniach.

Partneri

Radi by sme sa poďakovali partnerom nášho klubu, ktorý ho podporujú a aj vďaka nim môžeme rozvíjať jaskyniarsku činnosť v oblasti Ružomberka.

Prečítajte si viac...

Pripojte sa k nám na Facebooku

Štatistiky

Kontaktujte nás

Ak sa Vám páči to čo robíme a radi by ste sa dozvedeli viac, pridali sa k nám pri poznávaní podzemných svetov, prípadne by Vás zájímalo čosi iné, budeme radi, keď nás kedykoľvek kontaktujete!

Kontaktné informácie

© 2001-2021, OSS Ružomberok, webdesign INTELI.SK