The Caves near Ružomberok

Everything what was written about our caves in last (approx.) 300 years... (1736 - 1999)

No. Informations
4. ANDAHÁZY, P., 1994: Prosiecka dolina a jej okolie. Sinter, 2, Liptovský Mikuláš, 58-60.
5. ANDAHÁZY, P., 1995: Prosiecka dolina a jej okolie. Sinter, 3, Liptovský Mikuláš, 38-40.
48. BÁRTA, J., 1955c: K otázke pravekého osídlenia Liskovskej jaskyne v Chočskom pohorí. Geografický časopis 7, 3-4, Bratisava, 185-193.
66. BÁRTA, J., 1963: Desať rokov speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV. Slovenský kras, 4, Martin, 87-97.
70. BÁRTA, J., 1968: Pravek Liptova. Krásy Slovenska, 45, 7, Bratislava, 253-257.
71. BÁRTA, J., 1969: Slovenské jaskyne v Slovenskom národnom povstaní a v druhej svetovej vojne. Krásy Slovenska, 46, 8, Bratislava, 282-287.
72. BÁRTA, J., 1970: Nešťastie a smrť v jaskyniach. Krásy Slovenska, 47, 5, Bratislava, 230-233, 238.
73. BÁRTA, J., 1971: Archeologické výskumy v jaskyni na Mníchu. Krásy Slovenska, 48, 7, Bratislava, 331.
76. BÁRTA, J., 1973a: Druhé desaťročie intezívnej speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV v Nitre (1962-1971). Slovenský kras, 11, Martin, 85-98.
78. BÁRTA, J., 1974: Storočné jubileum archeologických výskumov v jaskyniach na Slovensku. Krásy Slovenska, 51, 12, Bratislava, 560-565.
80. BÁRTA, J., 1975a: Sto rokov archeologického výskumu v jaskyniach na Slovensku. Slovenský kras, 13, Martin, 3-36.
90. BÁRTA, J., 1981b: Najstaršie osídlenie slovenských jaskýň. Krásy Slovenska, 58, 1, Bratislava, 38-39.
97. BÁRTA, J., 1986: Prehľad histórie archeológie a paleontológie v jaskyniach na Slovensku do r. 1945. Spravodaj SSS, 17, 1-2, Martin, 56-62.
105. BÁRTA, J., 1994: Nové poznatky o pravekom osídlení Liskovskej jaskyne. Český kras, 20, Beroun, 5-8.
107. BÁRTA, J., 1995a: Stratigraphie der Höhlensedimente und ihr Beitrag für die Archäologie der slowakischen Urzeit. Proceedings, International Symposium "Caves and Man", Liptovský Mikuláš, 67-69.
109. BÁRTA, J., 1996b: Liptovské jaskyne v praveku. Kras a jaskyne, výskum, využívanie a ochrana. Zborník referátov, Liptovský Mikuláš, 31-35.
110. BÁRTA, J. - BÁNESZ, L., 1971: Výskum staršej a strednej doby kamennej na Slovensku. Slovenská archeológia, 19, 2, Bratislava, 291-317.
116. BEL, M., 1736: Notitia Hungariae... T.2. Vienna Austriae.
140. BELLA, P., 1996b: Geomorfologický význam a problémy genézy Demänovskej jaskyne slobody. Sprístupnené jaskyne, výskum, ochrana a využívanie. Zborník referátov. Medzev, 46-52.
147. BELLA, P. - GAÁL, Ľ., 1994: Úplne a čiastočne zanikunuté jaskyne na Slovensku. Slovenský kras, 32, Žilina, 177-192.
183. BENICKÝ, V., 1941e: Prosiecka dolina a jej krasové zjavy. Krásy Slovenska, 19, 8, Zvolen, 182-186.
186. BENICKÝ, V., 1943-1944c: Liskovská jaskyňa. Krásy Slovenska, 22, 6-7-8, Martin, 156-157.
215. BENICKÝ, V., 1961c: Farbenie Prosiečanky. Slovenský kras, 3, Martin, 170.
269. BRODŇANSKÝ, J., 1969c: Jaskyňa v Šípe pri Žaškove. Slovenský kras, 7, Martin, 99-100.
271. BRODŇANSKÝ, J., 1969d: Z činnosti jaskyniarskej skupiny v Dolnom Kubíne. Slovenský kras, 7, Martin, 161-167.
350. DARULA, S., 1970: Jaskyňa na Čebrati. Manuskript, SVŠ, Ružomberok.
413. DROPPA, A., 1964a: Príspevok ku štúdiu kaňonovitých údolí v krasových oblastiach Západných Karpát. Československý kras, 15, Praha, 93-104.
419. DROPPA, A., 1966a: Výskum krasových foriem Ludrovskej doliny v Nízkych Tatrách. Československý kras, 17, Praha, 82-95.
424. DROPPA, A., 1970: Do podzemných tajov Ludrovskej doliny. Krásy Slovenska, 47, 9, Bratislava, 396-399.
425. DROPPA, A., 1971a: Geomorfologický výskum Liskovskej jaskyne v Liptovskej kotline. Československý kras, 20, Praha, 75-84.
557. GAÁL, Ľ., 1997a: The model of development of basalt caves by slope movements. Proceedings of the 12th International Congress of Speleology, 1, La Chaux-de-Fonds, 464.
576. GAISLER, J. - HANÁK, V., 1973: Apercu de chauves-souris des grottes slovaques. Slovenský kras, 11, Martin, 73-84.
577. GAJDOŠ, Š. - POLÓNYOVÁ, M., 1994: Hradište sa otvorilo. Spravodaj SSS, 25, 2, Liptovský Mikuláš, 12-14.
598. GULIČKA, J., 1975: Fauna slovenských jaskýň. Slovenský kras, 13, Martin, 37-85.
678. HLAVÁČ, J., 1994a: Jaskyňa Chladných očí. Sinter, 2, Liptovský Mikuláš, 15-16.
680. HLAVÁČ, J. - HOCHMUTH, Z. - VOZÁRIK, P. - VALAŠTIAK, M., 1983: Exkurzný sprievodca krasom Západných Tatier a Chočských vrchov. Spravodaj SSS, 14, 1, Liptovský Mikuláš, 1-23.
683. HOCHMUTH, Z., 1969: Z činnosti jaskyniarskej skupiny v Ružomberku. Slovenský kras, 7, Martin, 175-178.
685. HOCHMUTH, Z., 1970a: Z činnosti oblastnej skupiny č. 12 - Ružomberok. Spravodaj SSS, 1, 2, Liptovský Mikuláš, 26-29.
686. HOCHMUTH, Z., 1970b: Z činnosti oblastnej skupiny č. 12 Ružomberok. Spravodaj SSS, 1, 3-4, Liptovský Mikuláš, 36-37.
687. HOCHMUTH, Z., 1971b: Jaskyňa na Smrekove. Spravodaj SSS, 2, 3, Liptovský Mikuláš, 9-13.
688. HOCHMUTH, Z., 1971a: Krasové javy v Prosieckej doline. Spravodaj SSS, 2, 2, Liptovský Mikuláš, 8-19.
690. HOCHMUTH, Z., 1973: Krasové javy Prosieckej doliny. Krásy Slovenska, 50, 11, Bratislava, 500-502.
692. HOCHMUTH, Z., 1974b: Priepasti na Meškove vo Veľkej Fatre. Slovenský kras, 12, Martin, 222-231.
695. HOCHMUTH, Z., 1976a: Jaskyne v travertínoch pri Bielom potoku. Československý kras, 27, Praha, 116-119.
696. HOCHMUTH, Z., 1976b: Krasové javy v centrálnej časti Veľkej Fatry. Slovenský kras, 14, Martin, 147-157.
697. HOCHMUTH, Z., 1976c: Priepasťové jaskyne na Bielej skale vo Veľkej Fatre. Československý kras, 27, Praha, 113-116.
698. HOCHMUTH, Z., 1977a: Jaskyne v Liskovskom kameňolome. Slovenský kras, 15, Martin, 129-134.
714. HOCHMUTH, Z., 1990b: Krasové javy. Chočské vrchy - Liptovská Mara. Turistický sprievodca ČSFR, Bratislava, 20-23.
719. HOCHMUTH, Z., 1993a: Krasové javy masívu Salatína v Nízkych Tatrách. Spravodaj SSS, 24, 3, Liptovský Mikuláš, 7-12.
723. HOCHMUTH, Z., 1994b: Jaskyne vo východnej časti Kraľovianskej Kopy. Spravodaj SSS, 25, 2, Liptovský Mikuláš, 9-11.
724. HOCHMUTH, Z., 1994a: Krasové javy v doline horného toku Revúcej a jej prítokov. Slovenský kras, 32, Žilina, 163-171.
772. HOLÚBEK, P., 1994c: Nové jaskyne v Šípskej Fatre. Spravodaj SSS, 25, 1, Liptovský Mikuláš, 28-30.
801. HOLÚBEK, P. - KOVÁČIK, M., 1995a: Príspevok k poznaniu malých jaskýň vo východnej časti Chočských vrchov. Spravodaj SSS, 26, 1, Liptovský Mikuláš, 23-24.
824. HORVÁTH, D., 1951: Osud malých jaskýň. Krásy Slovenska, 28, 10, Bratislava, 251-252.
825. HOUDEK, F., 1921: Liskovská jaskyňa pod Mníchom. Krásy Slovenska, 1, 9-10, Liptovský Mikuláš, 218-219.
826. HOUDEK, I., 1923: Liskovská jaskyňa. Krásy Slovenska, 3, 4, Liptovský Mikuláš, 183-184.
868. JALOVÝ, J., 1951: Z toulek slovenskými krasy. Československý kras, 4, Praha, 195-197.
882. JANÁČIK, P., 1968c: Zpráva o výskume a o prieskumných sondovacích prácach v Liskovskej jaskyni. Slovenský kras, 6, Martin, 83-86.
886. JANÁČIK, P. - ŠROL, S., 1963: Výskum Liskovskej jaskyne. Krásy Slovenska, 40, 4, Bratislava, 150-151.
888. JANÁČIK, P. - ŠROL, S., 1965a: Zpráva o speleologickom výskume priepastí a jaskýň v západnej časti Chočského pohoria. Geografický časopis, 17, 1, Bratislava, 83-85.
889. JANÁČIK, P. - ŠROL, S., 1965b: Zpráva o výskume Liskovskej jaskyne. Slovenský kras, 5, Martin, 109-110.
899. JANOŠKA, M., 1923a: Praobydleniská v Liptove. Krásy Slovenska, 3, 1, Liptovský Mikuláš, 1-13.
923. KADAVÝ, J., 1873: Eine Höhle im Berge Mnich bei Rosemberg in Ungarn (Aus einem Briefe an D.Stur), Verhandlungen der k.k. geologischen Reichsanstalt, Wien.
1068. KRATOCHVÍL, Z., 1961: Krasové javy v Ludrovskej doline. Slovenský kras, 3, Martin, 115-119.
1119. KULLMAN, E. - ZAKOVIČ, M., 1974: Hydrogeológia Chočského pohoria. Západné Karpaty, séria hydrogeológia a inžinierska geológia, 1, GÚDŠ, Bratislava, 65-113.
1131. KUSKA, J., 1921: O jaskyni na Čebrati pri Ružomberku. Krásy Slovenska, 1, 11-12, Liptovský Mikuláš, 264-265.
1151. LALKOVIČ, M., 1985: Príspevok k hostórii merania a mapovania jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, 23, Martin, 145-170.
152. LALKOVIČ, M., 1987: Meranie a mapovanie jaskýň na Slovensku v rokoch 1919 - 1944. Slovenský kras, 25, Martin, 109-134.
1168. LALKOVIČ, M., 1996: Formovanie záujmu o jaskyne v kontexte rozvoja speleológie na Slovensku. Kras a jaskyne, výskum, využívanie a ochrana. Zborník referátov, Liptovský Mikuláš, 19-26.
1314. MAJLÁTH, B., 1874: Tanulmányok az ember eredetének történetéböl, Archeológiai közlemények 9, Budapešť, 1-16.
1333. MICHOVSKÁ, J. - SLÁDEK, J., 1957: Přehled speleologických a krasových prací za rok 1954-1955. Československý kras, 10, Praha, 71-73.
1545. PILOUS, V., 1985: Morfogenetická typizace pramenitivých, pěnovcových a travertínových forem reliefu. Rozpravy ČSAV, ř. MPV, 95, 4, Praha.
1576. PRIKRIL, Ľ.V., 1984: Matej Bell a jaskyne na Slovensku. Slovenský kras, 22, Martin, 5-24.
1577. PRIKRIL, Ľ.V., 1985: Dejiny speleológie na Slovensku. VEDA, Bratislava.
1579. PRIMICS, G., 1890: A barlagi medve (Ursus spelaeus Blumenb.) nyomai hezánkban, Földtani közlöny 20, Budapest, 145-173.
1613. REHMAN, A., 1895:Ziemie dawnej Polski i sasiednich krajów slowianskich opisane pod wzgledem fizyczno-geograficznym, Czešč pierwsz: Karpaty (Karpaty opisane pod wzgledem fizyczno-geograficznym), Lwów, 657.
1795. SZUNYOG, J., 1996: Jaskyňa Hričkov. Spravodaj SSS, 27, 2, Liptovský Mikuláš, 11-13.
1796. SZUNYOG, J., 1997: Tunelová jaskyňa. Spravodaj SSS, 28, 3, Liptovský Mikuláš, 30-31.
1797. SZUNYOG, J., 1998: Jaskyňa O-3 stale láka jaskyniarov. Spravodaj SSS, 29, 2, Liptovský Mikuláš, 16-18.
1829. ŠROL, S., 1965: Z činnosti jaskyniarskej skupiny v Liptovskom Mikuláši. Slovenský kras, 5, Martin, 119-120.
1830. ŠROL, S., 1968: Z činnosti jaskyniarskej skupiny v Liptovskom Mikuláši. Slovenský kras, 6, Martin, 136.
1848 TEREKOVÁ, V., 1982: Hydrochemické pomery vyvieračky v Proslieckej doline v Chočskom pohorí. Spravodaj SSS, 13, 1, Liptovský Mikuláš, 5-11.
1850. TEREKOVÁ, V., 1983: Tvorba chemizmu mezozolika Chočských vrchov. Slovenský kras, 21, Martin, 61-77.
1972. VÍTEK, J., 1972: Rozsadlinové jeskyně na Čierném kameni ve Velké Fatre. Československý kras, 27, Praha, 111-113.
1995. VOLKO-STAROHORSKÝ, J., 1909: Neolitická jaskyňa v Liptove, jej poloha a magurský pieskovec. Časopis muzeálnej slovenskej spoločnosti, 12, 2, Martin, 18-25.
2037. ZAJONC, I., 1970: Výsledky zoololgického prieskumu v Liskovskej jaskyni. Slovenský kras, 8, Martin, 102-105.

References:

  • BELLA, P., - HOLUBEK, P., 1999: Zoznam jaskýň na Slovensku. Ministerstvo životného prostredia SR, Ekopress, Bratislava, s. 268

Unsorted references (Internet)

The latest references - after the year 1999

No Informations
1a. JUREČKA, M., 2000: Jaskyňa Chladných očí. Spravodaj SSS, 31, 2, Liptovský Mikuláš, 36-38.
2b. JUREČKA, M., 2000: Prieskum a uzatvorenie Liskovskej jaskyne. Spravodaj SSS, 31, 3, Liptovský Mikuláš, 36-38.
3c. JUREČKA, M., 2000: Výročná správa z výskumu Liskovskej jaskyne. Archív SMOPaJ Liptovský Mikuláš, 1-5.
4d. SZUNYOG, J., 2001: Postup v jaskyni O-3 v Prosieckej doline. Spravodaj SSS, 32, 2, Liptovský Mikuláš, 20-23.
5e. JUREČKA, M., 2001: Jaskyne v Ludrovskom Kohúte. Spravodaj SSS, 32, 3, Liptovský Mikuláš, 32-34.
6f. JUREČKA, M., 2001: Výsledky prieskumnej činnosti v Liskovskej jaskyni (1.). Spravodaj SSS, 32, 4, Liptovský Mikuláš, 13-18.
7g. JUREČKA, M., 2002: Výsledky prieskumnej činnosti v Liskovskej jaskyni (2.). Spravodaj SSS, 33, 1, Liptovský Mikuláš, 30-35.
8h. JUREČKA, M., 2002: Jaskyňa Veľkých puklín. Spravodaj SSS, 33, 2, Liptovský Mikuláš, str. 7-8.
9i. JUREČKA, M., 2002: Jaskyňa v Lučanskom vodopáde. Spravodaj SSS, 33, 3, Liptovský Mikuláš, str. 27-29.
10j. JUREČKA, M. - JUREČKA, P., 2002: Slovenské národné povstanie a Liskovská jaskyňa. Spravodaj SSS, 33, 4, Liptovský Mikuláš, str. 27-30.
11k. JUREČKA, M., 2003: Jaskyňa v Tesnom. Spravodaj SSS, 34, 1, Liptovský Mikuláš, str. 46-47.
12l. JUREČKA, M., - PIOVARČI, E. 2003: Malofatranský prielom v Camberovej sonde. Spravodaj SSS, 34, 4, Liptovský Mikuláš, str. 6-11.
13m. JUREČKA, M., - PIOVARČI, E. 2003: Priebeh sondovacích prác v Camberovej sonde pri Liskovskej jaskyni. Speleo, 38, Praha, str. 5-9.
14h. JUREČKA, M., 2005: Objav pokračovania na Západnom konci Liskovskej jaskyne. Spravodaj SSS, 37, 1, Liptovský Mikuláš, str. 60-61.

Full list of Slovak and Czech speleological literature

Letters Links
A - H http://www.sss.sk/doc/liter_a_h.pdf (PDF format)
CH - N http://www.sss.sk/doc/liter_ch_n.pdf (PDF format)
O - Z http://www.sss.sk/doc/liter_o_z.pdf (PDF format)

News

Welcome to a new version of our webpage. We have upgraded the site to make your browsing easier and to improve the experience with our site in mobile devices, such as smartphones and tablets.

Partners

We would like to say thank you to sponsors and partners of our club. Their support helps us to develope caving activitie in the area of Ružomberok.

Read more....

Join us on Facebook

Statistics

Contact Us

If you like our activities and you want to know more, join us when exploring the underground or you just want to ask something, don't hesitate to contact us any time!

Contact Us

© 2001-2021, OSS Ružomberok, webdesign INTELI.SK